Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

Zamów już dziś prenumeratę na rok 2014

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

60. jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 201460. jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 2014

Konferencja odbędzie się w Krynicy-Zdroju w dniach 14-19 września 2014 r. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a Komitetowi Organizacyjnemu – dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL.

Czytaj więcej

Sympozjum „Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna”
Sympozjum „Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna”


Sympozjum odbędzie się 16 października 2014 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBER EXPO w Gdańsku, przy ul. Żaglowej 11.. Organizatorami są: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współpracy z Politechniką Gdańską, Związkiem Mostowców RP, Burmistrzem Miasta Kwidzyna oraz Organizacją „Pracodawcy Pomorza”.

Czytaj więcej

Konferencja KrynicaIII FORUM BUDOWLANE - PŁOCK 2014 Konferencja naukowo-techniczna „Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych”

Forum odbędzie się w dniach 22 – 23 października 2014 roku w Płocku. Organizatorem jest Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku przy współudziale Urzędu Miasta Płocka oraz Naczelnej Organizacji Technicznej, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata 2014

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty PDF

Formularz prenumeraty DOC