Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Czerwiec 2017

Zeszyt nr 6/2017


Spis treści Streszczenia

Inżynieria i Budownictwo Maj 2017

Zeszyt nr 5/2017


Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2017 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

XXVIII konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane” Badania – diagnostyka – naprawy – rekonstrukcje

Konferencja odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r. w Międzyzdrojach. Organizatorami są: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Szczecinie. Przewodniczącym Komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT.

Czytaj więcej

IX międzynarodowa konferencja “Modele obliczeniowe i nowe idee w konstrukcjach betonowych i murowych” AMCM 2017

Konferencja odbędzie się 5-7 czerwca 2017 r. w Gliwicach. Organizatorem jest Politechnika Śląska. Przewodniczącym  Komitetu  Naukowego jest prof. dr hab. inż.  Jan Kubica, a Komitetu  Organizacyjnego dr hab. inż. Leszek Szojda, prof. PŚl.

Czytaj więcej

XI konferencja naukowa „Konstrukcje zespolone”

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze. Organizatorami są: Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórrskiego oraz  Komisja Nauki Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej