Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Listopad 2015

Zeszyt nr 11/2015Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Październik 2015

Zeszyt nr 10/2015Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2016 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/WPPK%202016%20banerv1.png

XXXI Ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji 2016 - „Naprawy i wzmocnienia konstrukcji budowlanych”

Konferencja odbędzie się w dniach 24-27 lutego 2016 roku w Szczyrku. Głównym organizatorem Konferencji jest Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Katowicach przy współpracy oddziałów w Bielsku-Białej, Gliwicach i Krakowie.

Czytaj więcej

 

XIV konferencja naukowo-techniczna "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego"

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2016 r. w Cedzynie koło Kielc. Organizatorami są PZITB Oddział w Kielcach oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Leonard Runkiewicz, a Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński.

Jubileusz 70-lecia Instytutu Techniki Budowlanej

Jubileusz 70-lecia Instytutu Techniki Budowlanej objęty został Honorowym Patronatem Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak.
24 maja 2015 roku minęła 70 rocznica powołania Instytutu Techniki Budowlanej. Z tej okazji zaplanowaliśmy uroczystość Jubileuszu 70-lecia działalności połączoną z Sympozjum Jubileuszowym pt. „Strategia Instytutów Badawczych Budownictwa”, które odbędzie się 1 grudnia br. w Pałacu Prymasowskim w Warszawie.

Więcej informacji na stronie internetowej ITB pod adresem: http://www.itb.pl/aktualnosci/jubileusz-70-lecia-itb

 

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty na rok 2016

Formularz prenumeraty na rok 2015