Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Marzec 2014

Zeszyt nr 3/2014
Zeszyt nr 3/2014 został przygotowany w związku z XIX ogólnopolską konferencją „Warsztat pracy projektanta konstrukcji” (26-29 marca 2014 r.) w Szczyrku, poświęconą problematyce napraw i wzmocnień konstrukcji budowlanych.Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

Zamów już dziś prenumeratę na rok 2014

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/Politechnika%20witokrzyska.jpg

Konferencja KrynicaXIII konferencja naukowo-techniczna Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego

Konferencja odbędzie się 21-23 maja 2014 r. w Cedzynie. Organizatorami są: PZITB – Oddział w Kielcach oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej...

Czytaj więcej
 

X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna „Inżynieryjne  problemy odnowy staromiejskich  zespołów zabytkowych”. „Rew-Inż. Kraków’2014”X jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna „Inżynieryjne problemy odnowy staromiejskich zespołów zabytkowych”. „Rew-Inż. Kraków’2014”

Konferencja odbędzie się w dniach 4 - 6 czerwca 2014 r. w Krakowie. Organizatorami są: Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie, Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa – Oddział Małopolski w Krakowie, Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, przy współudziale Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego jest dr hab. inż. Zbigniew Janowski.

Czytaj więcej

60. jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 201460. jubileuszowa Konferencja Naukowa Krynica 2014

Konferencja odbędzie się w Krynicy-Zdroju w dniach 14-19 września 2014 r. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet Nauki PZITB oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej.

Komitetowi Naukowemu przewodniczy prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a Komitetowi Organizacyjnemu – dr hab. inż. Ewa Błazik-Borowa, prof. PL.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata 2014

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty PDF

Formularz prenumeraty DOC