Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Maj 2016

Zeszyt nr 5/2016Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Czerwiec 2016

Zeszyt nr 6/2016


Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2016 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

XIV konferencja naukowo-techniczna "Warsztat pracy rzeczoznawcy budowlanego"

Konferencja odbędzie się w dniach 11-13 maja 2016 r. w Cedzynie koło Kielc. Organizatorami są PZITB Oddział w Kielcach oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. Leonard Runkiewicz, a Komitetu Naukowego prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński.

XX Konferencja naukowo-techniczna „KONTRA ‘2016” – „Trwałość budowli i ochrona przed korozją”

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 maja 2016 r w Szczyrku. Organizatorem jest przez Komitet Trwałości Budowli ZG PZITB przy współpracy z Oddziałem PZITB w Gliwicach i Śląskim Oddziałem SITPMB. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Maria Fiertak, prof. PK a Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. inż. Adam Zybura.

XIII międzynarodowa konferencja konstrukcji metalowych ICMS’2016

Konferencja odbędzie się w dniach 15 - 17 czerwca 2016r. w Zielonej Górze. Organizatorem jest Sekcja Konstrukcji Metalowych Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, działająca pod przewodnictwem prof. Mariana Giżejowskiego przy wsparciu organizacyjnym zespołu pracowników Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty na rok 2016

Formularz prenumeraty na rok 2015