Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Wrzesień 2015

Zeszyt nr 9/2015Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Sierpień 2015

Zeszyt nr 8/2015Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2016 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

61. Konferencja naukowa – Krynica 2015

Konferencja odbędzie się w dniach 20-25 września 2015 roku w Krynicy. Organizatorami są Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prof. dr hab. inż. Adam Podhorecki.


Czytaj więcej

 

XXII ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna – „Ekologia a budownictwo 2015”

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 października 2015 r. w Bielsku-Białej. Organizatorami są: Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Bielsku-Białej, Komitet Ekologii przy Zarządzie Głównym PZITB, Instytut Techniki Budowlanej, Politechnika Krakowska, Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej, Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Przewodniczący Rady Nauko-Technicznej jest prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, a Komitetu Organizacyjnego mgr inż. Janusz Kozula.

Czytaj więcej

 

II konferencja naukowo – techniczna „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie” „TECH-BUD’2015”

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 października 2015 r. w Krakowie. Organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,Oddział Małopolski w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr. h.c. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy mgr inż. Stanisław Nowak.

 

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty na rok 2016

Formularz prenumeraty na rok 2015