Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Sierpień 2017

Zeszyt nr 8/2017


Spis treści Streszczenia

Inżynieria i Budownictwo Wrzesień 2017

Zeszyt nr 9/2017

Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2017 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Konferencja naukowa „Młodzi dla techniki 2017”

III edycja konferencji odbędzie się 7-8 września 2017 r. w Płocku. Organizatorem jest Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna.

Konferencja stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Czytaj więcej

63. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

Konferencja odbędzie się 17-22 września.2017 r. w Krynicy-Zdrój. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet  Nauki PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr inż. Marcin M. Kruk.

Czytaj więcej

Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe „MOSTY. Przemiany w projektowaniu i technologiach budowy”

Seminarium odbędzie się 28–-29 listopada 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorami są: Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego jest prof. Jan Biliszczuk.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej