Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Listopad 2014

Zeszyt nr 11/2014Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Październik 2014

Zeszyt nr 10/2014Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

Zamów już dziś prenumeratę na rok 2015

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Ogólnopolska konferencja "Konstrukcje budowlane. Nowe wymagania, technologie i materiały - przykłady rozwiązań w praktyce".

Konferencja odbędzie się 21 listopada 2014 r. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem jest Wydawnictwo Naukowe PWN. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest mgr inż. Wiesław Bocheńczyk. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski.

Czytaj więcej

 

II międzynarodowa polsko-ukraińska konferencja naukowo-techniczna „Aktualne problemy konstrukcji metalowych” połączona z jubileuszem 80-lecia Profesora Jerzego Ziółko

Konferencja odbędzie się 27-28 listopada 2014 r. w Gdańsku. Organizatorami są Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej oraz Ukraiński Instytut Konstrukcji Stalowych im. W. Szymanowskiego w Kijowie. Współprzewodniczącymi Komitetu Naukowego są: prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski (Politechnika Warszawska) i prof. dr hab. inż. Aleksander Szymanowski (Ukraina), a Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Elżbieta Urbańska-Galewska , prof. Politechniki Gdańskiej (Polska) i prof. dr hab. inż. Wadim Gordiejew (Ukraina).

 

X Wrocławskie Dni Mostowe „Współczesne technologie budowy mostów”X Wrocławskie Dni Mostowe „Współczesne technologie budowy mostów”
Seminarium odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2014 r. we Wrocławiu. Organizatorami są: Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa oraz Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego i Programowego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.


Czytaj więcej

 

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata 2015

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty PDF

Formularz prenumeraty DOC