Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Listopad 2016

Zeszyt nr 11/2016Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Październik 2016

Zeszyt nr 10/2016


Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

WARUNKI PRENUMERATY w 2017 r.

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

IV Forum Budowlane – Płock 2016 Konferencja naukowo-techniczna „Aktualne problemy naukowo-techniczne budownictwa”

Konferencja odbędzie się 16–17 listopada 2016 r.. Organizatorem jest Instytut Budownictwa Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej, filia w Płocku, przy współpracy Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów Budownictwa, Oddział w Płocku, Izby Gospodarczej Regionu Płockiego oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Artur Koper.

Seminarium – Wrocławskie Dni Mostowe „Duże mosty wieloprzęsłowe - projektowanie, technologie budowy, monitoring”

Seminarium odbędzie 29–30 listopada 2016 r. we Wrocławiu. Organizatorami są: Katedra Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetów Organizacyjnego i Programowego jest prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk.

28 listopada 2016 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbędą się warsztaty WorkShop, prowadzone przez przedstawicieli firmy SOFiSTiK..
Temat warsztatów: „Komputerowe wspomaganie projektowania i budowy konstrukcji inżynierskich”.

Czytaj więcej

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty na rok 2016

Formularz prenumeraty na rok 2017