Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Maj 2015

Zeszyt nr 5/2015Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Kwiecień 2015

Zeszyt nr 4/2015Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

Zamów już dziś prenumeratę na rok 2015

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/logo_2-Awarie%20-%20mae.jpg

X Wrocławskie Dni Mostowe „Współczesne technologie budowy mostów”XXVII konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane”
Konferencja odbędzie się 20-23 maja 2015 r. w Międzyzdrojach. Organizatorami są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Szczecin. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Przewodniczą Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT.


Czytaj więcej

 

IX konferencja naukowo-techniczna - Kształtowanie konstrukcji – konstrukcje cienkościenne

Konferencja – połączona z jubileuszem 50-lecia pracy dr hab. inż. Adama Reichharta, prof. PRz – odbędzie się w dniach 11-12 września 2015 r. w Rzeszowie. Organizatorem jest Wydział Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury Politechniki Rzeszowskiej przy współpracy Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Rzeszów, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział Rzeszów, Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Podkarpackiej Okręgowej Izby Architektów. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski, a Komitetu Organizacyjnego – dr hab. inż. Adam Reichhart, prof. PRz.

Czytaj więcej

 

II konferencja naukowo – techniczna „Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie” „TECH-BUD’2015”

Konferencja odbędzie się w dniach 21-23 października 2015 r. w Krakowie. Organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa,Oddział Małopolski w Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga dr. h.c. Komitetowi Organizacyjnemu przewodniczy mgr inż. Stanisław Nowak.

 

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata 2015

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty PDF

Formularz prenumeraty DOC