Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Inżynieria i Budownictwo Marzec 2015

Zeszyt nr 3/2015Spis treści Streszczenia
Inżynieria i Budownictwo Kwiecień 2015

Zeszyt nr 4/2015Spis treści Streszczenia

Twoja reklama w "Inżynierii i Budownictwie"

Zapraszamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w naszym czasopismie.

Zobacz cennik ogłoszeń

Zamów już dziś prenumeratę na rok 2015

Zamówienie prenumeraty „Inżynierii i Budownictwa”można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed ter minu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Czytaj więcej


ZNIŻKA 50%Dla Studentów oraz Członków:

-    Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
-    Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa
,
-    Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

ROKSTORIES ERROR: File not found: images/logo_2-Awarie%20-%20mae.jpg

XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie „Warsztaty pracy projektanta konstrukcji WPPK-2015”

Warsztaty odbędą się w dniach 25-28 marca 2015 r. w Szczyrku. Dotyczą one napraw i wzmocnienia konstrukcji budowlanych. Organizatorem jest Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Bielsku-Białej przy współpracy Oddziałów w Gliwicach, Katowicach i Krakowie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Janusz Kozula.

Czytaj więcej

 

Konferencja naukowo-techniczna Konstrukcje sprężone KS 2015

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2015 r. w Krakowie. Organizatorem jest Pracownia Konstrukcji Sprężonych Instytutu Materiałów i Konstrukcji Budowlanych Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Andrzej Seruga, prof. PK, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Piotr Gwoździewicz.

 

X Wrocławskie Dni Mostowe „Współczesne technologie budowy mostów”XXVII konferencja naukowo-techniczna „Awarie budowlane”
Konferencja odbędzie się 20-23 maja 2015 r. w Międzyzdrojach. Organizatorami są: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Szczecin. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Przewodniczą Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT.


Czytaj więcej

 

PALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykładyPALUCH M.: Mechanika budowli. Teoria i przykłady.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 534.

Czytaj więcej
 

MAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and MethodsMAIDL B., THEWES M., MAIDL U.: Handbook of Tunnel Engineering, Vol. I: Structures and Methods.

(Podręcznik inżynierii tuneli, t. I: Konstrukcje i metody). Ernst & Sohn, Berlin 2013. Stron XXVIII + 455, rysunków 444, tablic 56, pozycji piśmiennictwa 386. Cena 89,- euro.

Czytaj więcej

KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.KNAUFF M., GOLUBIŃSKA A., KNYZIAK P.: Tablice i wzory do projektowania konstrukcji żelbetowych z przykładami obliczeń.

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013. Stron 445, tablic 95.

Czytaj więcej

Prenumerata 2015

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty PDF

Formularz prenumeraty DOC