Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Polecane książki

W dziale tym zamieszczamy recenzje polskich i zagranicznych książek i poradników z dziedziny budownictwa, które były opublikowane na łamach czasopisma.

Polecane książki

Informacje o konferencjach

W dziale zamieszczamy zapowiedzi planowanych konferencji naukowych i naukowo technicznych, ważnych dla środowiska budowlanego.

Informacje o konferencjach

Sprawozdania z konferencji

W dziale zamieszczamy sprawozdania z konferencji naukowych i naukowo-technicznych, w wersji wydrukowanej w czasopiśmie.

Sprawozdania z konferencji

Z życia PZITB

W dziale tym zamieszczamy informacje związane z działalnością stowarzyszenia i jego komitetów, w tym Komitetu Młodej Kadry PZITB, a także wypowiedzi, stanowiska itp., w wersji opublikowanej w czasopiśmie.

Z życia PZITB

Kronika

W dziale tym publikujemy informacje o jubileuszach znanych postaci środowiska budowlanego, omówienia niektórych ważnych wydarzeń, wspomnienia, o tych którzy odeszli (w wersji opublikowanej w czasopiśmie).

Kronika

Dyskusje

W dziele tym zamieszczamy dyskusje w sprawie opublikowanych artykułów wraz z odpowiedziami autorów, a także wypowiedzi Czytelników dotyczące ważnych problemów technicznych.

Dyskusje