Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315


Konferencja odbędzie się w dniach 23-26 maja 2017 r. w Międzyzdrojach. Organizatorami są: Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział w Szczecinie. Przewodniczącym Komitetu naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Komitetu Organizacyjnego dr hab. inż. Maria Kaszyńska, prof. ZUT.

Czytaj więcej...

       
W dniach 29-31 maja 2017 r. na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej odbędzie się  kolejna edycja Studenckiego Konkursu Mostów Stalowych. Opiekunem konkursu jest dr inż. Paweł Hawryszków.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się 5-7 czerwca 2017 r. w Gliwicach. Organizatorem jest Politechnika Śląska. Przewodniczącym  Komitetu  Naukowego jest prof. dr hab. inż.  Jan Kubica, a Komitetu  Organizacyjnego dr hab. inż. Leszek Szojda, prof. PŚl.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2017 r. w Zielonej Górze. Organizatorami są: Instytut Budownictwa, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórrskiego oraz  Komisja Nauki Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, a Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński.

Czytaj więcej...

III edycja konferencji odbędzie się 7-8 września 2017 r. w Płocku. Organizatorem jest Politechnika Warszawska, Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest dr hab. inż. Roman Marcinkowski, prof. PW, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Anna Krawczyńska-Piechna.

Konferencja stanowi integralną część obchodów 50-lecia Filii Politechniki Warszawskiej w Płocku.

Czytaj więcej...

Sympozjum, połączone z X warsztatami PSMB odbędzie się 7–9 września 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami są: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Wydział Technologii Drewna – SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Jan A. Rubin.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się w dniach 12-15 września 2017 r. w Zakopanem. Organizatorem konferencji jest Wojskowa Akademia Techniczna przy współpracy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Agencji Mienia Wojskowego. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jestprof. dr hab. inż. Adam Stolarski, a Komitetu Organizacyjnego płk dr inż. Krzysztof Kopczyński.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się 17-22 września.2017 r. w Krynicy-Zdrój. Organizatorami są: Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Komitet  Nauki PZITB oraz Instytut Techniki Budowlanej. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest dr inż. Marcin M. Kruk.

Czytaj więcej...

Konferencja odbędzie się w dniach 15-17 listopada 2017 r. w Krakowie. Celem Konferencji jest prezentacja najnowszych rozwiązań projektowych, technologicznych, materiałowych i nowoczesnej techniki oraz wyników badań związanych z wdrażaniem i stosowaniem nowatorskich rozwiązań w budownictwie.

Komitetem Naukowym Konferencji kieruje prof. dr hab. inż. Kazimierz FLAGA, a Komitetem Organizacyjnym mgr inż. Stanisław NOWAK – Dyr. Ośrodka Rzeczoznawstwa OM PZITB.

Czytaj więcej...