Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Sympozjum, połączone z X warsztatami PSMB odbędzie się 7–9 września 2017 r. we Wrocławiu. Organizatorem jest Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa, a współorganizatorami są: Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN, Wydział Technologii Drewna – SGGW w Warszawie, Wydział Technologii Drewna – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Instytut Technologii Drewna w Poznaniu. Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Wojciech Skowroński, a Komitetu Organizacyjnego – dr inż. Jan A. Rubin.

 

Tematyka sympozjum:

– zagadnienia ogólne i warunkujące występowanie wilgoci oraz korozji biologicznej w obiektach budowlanych;

– ochrona obiektów przed korozją biologiczną i przed pożarem;

– technologie konstrukcyjne związane z zabezpieczeniem obiektów lub zwalczaniem czynników biologicznych;

– różne aspekty budowlane zabezpieczania obiektów przed korozją biologiczną - w tym metody osuszania obiektów;

– różne aspekty rewaloryzacji obiektów zniszczonych i obiektów zabytkowych;

– spotkania inżynierskie.

Adres Komitetu Organizacyjnego

Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa

ul. Tęczowa 57, 53-601 Wrocław (z adnotacją: Sympozjum)

tel./fax +48 71 344 80 12

www.psmb.wroclaw.pl