Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

RYKALUK K.: Konstrukcje metalowe. Część I. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2016. Stron 276.

 Nowy podręcznik akademicki autorstwa prof. dra hab. inż. Kazimierza Rykaluka zawiera przystępnie podaną wiedzę z zakresu podstaw projektowania elementów i połączeń konstrukcji metalowych (stalowych i aluminiowych), dostosowaną do treści wykładów z przedmiotu „Konstrukcje metalowe” na kierunku budownictwo. Omawiana książka stanowi pewną kontynuację tematyki podręcznika prof. K. Rykaluka pt. „Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy” (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001 i 2006). Nowy podręcznik, w stosunku do wymienionego, zawiera rozszerzoną i unowocześnioną treść, w pełni dostosowaną do aktualnych zasad i wymagań Eurokodów oraz do programu przedmiotu „Konstrukcje metalowe”.

Czytaj więcej...


JUNDROVSKÝ R., redakcja i uzupełnienia E. TICHÝ: Kamieniarstwo. Współczesne spojrzenie na tradycję (tłumaczenie J. Gawlik).
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015. Stron 248, format A4.

Wykorzystanie kamienia w budownictwie sięga czasów prehistorycznych. Stosowano go do wznoszenia budowli trwałych, np. służących kultowi religijnemu. Już kilka tysięcy lat przed Chrystusem na terenie Egiptu powstawały monumentalne budowle z kamienia. Pozostałości budowli z okresu greckiego i rzymskiego świadczą o wielkim kunszcie ówczesnych mistrzów. Szczyt rozkwitu budownictwa z kamienia, to czasy średniowiecza i gotyku, kiedy powstawały monumentalne katedry i kościoły.

Czytaj więcej...RYCIAK U.: Zaufanie międzyorganizacyjne w łańcuchach dostaw w budownictwie.
Wydawnictwo WNT, Warszawa 2016. Stron 222.

 Omawiana monografia autorstwa dr U. Ryciak z Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej dotyczy zagadnień związanych z zaufaniem w relacjach biznesowych na przykładzie realizacji dostaw w budownictwie.


Czytaj więcej...

   ŻMUDA J.: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część1: Dźwigary kratowe, słupy, ramownice. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2016; stron 327. Część 2: Belki, płatwie, węzły i połączenia, ramy, łożyska. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. Stron 327 (część 1.) i 450 (część2.).

Książka jest rozszerzoną i uaktualnioną wersją dwóch wydań publikacji „Podstawy projektowania konstrukcji stalowych” wydanych przez Arkady w roku 1996 i 2007. W obecnym  wydaniu uwzględniono nowe normy Eurokodu 3, zwłaszcza normy projektowania konstrukcji stalowych PN-EN 1993-1, oraz ujęto nowe osiągnięcia naukowo-badawcze i inżynierskie ostatnich lat. Książka jest rodzajem przewodnika w procesie wymiarowania i projektowania podstawowych elementów konstrukcji stalowych i ustrojów konstrukcyjnych. W pełni odpowiada potrzebom środowiska akademickiego i inżynierskiego.

Czytaj więcej...


ZIARKO P.: Ogrodzenia. Przepisy budowlane, wzory, realizacja.
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 2015. Stron 128, format A4.

 Od wieków ludzie budowali ogrodzenia, które miały na celu ochronę budynków i całej posesji przed intruzami. I chociaż charakter i funkcja ogrodzeń oraz materiały stosowane do ich wykonania na przestrzeni wieków ulegały zmiano, to są budowane do dziś, głownie jako podkreślenie granicy między własnością prywatną i publiczną. Omawiana książka zawiera przepisy prawne dotyczące budowy ogrodzeń, montowania furtek i bram, ogrodzeń międzysąsiedzkich oraz stosowania materiałów niebezpiecznych np. drutu kolczastego, czy tłuczonego szkła.

Czytaj więcej...


FLAGA K., KLEMCZAK B.: Konstrukcyjne i technologiczne aspekty naprężeń termiczno-skurczowych w masywnych i średnio masywnych konstrukcjach betonowych.
Monografia 521. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2016, stron 197, cena 26,25 zł  (z VAT).

            Monografia dotyczy problematyki naprężeń termiczno-skurczowych w betonowych konstrukcjach masywnych i o średniej masywności. Do tych konstrukcji należą nie tylko wielkie budowle wodne (jazy, zapory), masywne płyty fundamentowe, ale także przęsła i podpory mostów, zbiorniki na ciecze i materiały sypkie, ściany w elektrowniach jądrowych, podpory budynków wysokich oraz inne podobne.

Czytaj więcej...

SIMOES DA SILVA L., SIMOES R., GERVASINO H.: Design of steel structures. Eurocode 3: Design of steel structures. Part 1-1 – General rules and rules for buildings. 2nd edition (Projektowanie konstrukcji stalowych: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1 – Reguły ogólne i reguły dla budynków), wydanie 2.Ernst & Sohn      (a Wiley Company), 2016, stron 493, w tym wykaz piśmiennictwa oraz załączniki.  Książka ujmuje w sposób kompleksowy zagadnienia projektowania prętowych konstrukcji stalowych (kratownic i ram) z kształtowników walcowanych lub ich odpowiedników spawanych. Od 2012 roku książka jest dostępna również w wersji elektronicznej.

 

Czytaj więcej...

Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Część trzecia: Hale i wiaty. Praca zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016. Stron 31644, format A4.

 Nowy podręcznik akademicki wydany w 2016 roku przez Politechnikę Rzeszowską stanowi trzecią, oczekiwaną część cyklu obszernych podręczników poświęconych praktycznym zagadnieniom projektowania konstrukcji stalowych według Eurokodu 3 – PN-EN 1993-1. Podobnie jak część pierwsza, omówiona w zeszycie 1/2010 „Inżynierii i Budownictwa” oraz część druga omówiona w zeszycie nr 3/2012, jest obszerną pracą zespołową (7 autorów), przeznaczona głównie do praktycznego nauczania podstaw i zasad projektowania obiektów typu hal i wiat o konstrukcji stalowej.

Czytaj więcej...NIEMIERKO A.: Współczesne łożyska mostowe – teoria, projektowanie, badania.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2016, stron 242.

            Praca została wydana jako kolejna (77.) publikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) w serii „S” – Studia i materiały, wydawanej od 1975 r. Monografia stanowi wynik kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej dr. inż. Andrzeja Niemierko  w Zakładzie Mostów  IBDiM. Jej treść została ujęta w następujących rozdziałach:

Czytaj więcej...


OPAŁKA P.: Naprawa tynków. Aspekty budowlane i konserwatorskie.
Wydanie I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016, stron 213.

Książka składa się z wykazu ważniejszych oznaczeń, wstępu, 5 rozdziałów, podsumowania i bibliografii. Dotyczy problematyki uwarunkowań konserwatorskich i budowlanych, diagnostyki i napraw tradycyjnych tynków w obiektach zabytkowych, z wyłączeniem zagadnień dotyczących zabezpieczeń przeciwwilgociowych i metod osuszania budynków.

Czytaj więcej...


CHMIELEWSKI T., NOWAK H., SADECKA L.: Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MATLAB. Wydawnictwo Naukowe  PWN 2016, stron 226.

 Tytuł książki jest tak dobrze i precyzyjnie sformułowany, że ujmuje wszystko to, co w tej książce jest zamieszczone. Być może wielu osobom wykładającym na uczelniach wyższych po przeczytaniu tytułu będzie się wydawać, że już wiedzą, co w niej znajdą. Ale to nie jest prawda, warto do niej zajrzeć, przeczytać i zapoznać się jej treścią, bo można znaleźć wiele bardzo dobrych, przydatnych dydaktycznie, pomagających w obliczeniach MES i wprowadzających w środowisko MATLAB  ważnych informacji.

Czytaj więcej...HAUKE B., KUHNHENNE K., LAWSON M., VELJKOVIC M. (red.): Sustainable steel buildings • A practical guide for structures and envelopes
(Zrównoważone budynki stalowe • Praktyczny przewodnik dotyczący konstrukcji i ich zabezpieczenia). John Wiley & Sons, Ltd., Oxford, UK, 2016. Stron XVI+368, rysunków 284, tablic 57, pozycji piśmiennictwa 281. Cena 87,90 euro.Czytaj więcej...


KUBIŃSKI W.: Wybrane metody badania materiałów. Badania metali i stopów.
PWN, Warszawa 2016. Stron 319

 Nowa książka Wydawnictwa Naukowego PWN stanowi pierwszy tom cyklu dotyczącego metod badania właściwości różnych materiałów konstrukcyjnych: metali, tworzyw sztucznych, drewna i ceramiki. Badanie właściwości technicznych różnych materiałów jest podstawą wiedzy niezbędnej do właściwego doboru materiałów na wszelkie konstrukcje. Metale są materiałami powszechnie stosowanymi w tym zakresie, więc wybór tematyki pierwszej książki zapowiadanego cyklu jest uzasadniony.


Czytaj więcej...

MÖLLER G.: Geotechnik (Geotechnika). W serii: Bauingenieur-Praxis. Wydanie 3. Ernst & Sohn, Berlin 2016. Str. XVIII + 601, liczne tablice i rysunki.

            Jak to możliwe, by w jednej książce, nawet liczącej 600 stron, zawrzeć całość geotechniki – tak bogatej dziedziny budownictwa? Można próbować – po zapoznaniu z tym dziełem okazuje się ono godne uwagi i studiowania oraz użyteczne w pracy. Autor książki pisze w przedmowie, że ma być ona pomocą w przyswojeniu i korzystaniu z nowych norm europejskich, w szczególności EN 1997-1 Eurokodu 7 oraz norm wykonawstwa fundamentów. Książka może służyć jako swoisty „bryk”, zawierający najpotrzebniejszy materiał, gdyż objętość stosowanych norm i ich uzupełnień w różnych krajach wzrosła niepomiernie.

Czytaj więcej...

PAŁKOWSKI SZYMON: Podstawy stateczności stalowych konstrukcji prętowych. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej. Koszalin 2016, stron 163.

 Nowa książka prof. Szymona Pałkowskiego z Politechniki Koszalińskiej ma charakter zwięzłego i przystępnie ujętego podręcznika z zakresu analizy stateczności stalowych konstrukcji prętowych. Jest ona logiczną kontynuacją tematyki licznych artykułów naukowych i książek prof. Sz. Pałkowskiego, ale teraz wyraźnie skierowaną na potrzeby dydaktyczne. Projektowanie prętowych konstrukcji stalowych z uwzględnieniem zapisów Eurokodu 3 (PN-EN 1993-1-1) stanowi nadal dość trudne zadanie, zwłaszcza w odniesieniu do analiz stateczności. Podręcznik przybliżą i ułatwia zrozumienie trudniejszych zagadnień obliczeniowych, ilustrowanych licznymi, odpowiednio dobranymi przykładami liczbowymi. Książka jest adresowania do studentów wydziałów budowlanych wyższych szkół technicznych oraz do inżynierów projektujących konstrukcje stalowe, ale mogą z niej skorzystać inni zainteresowani praktycznym ujęciem omawianych zagadnień.

Czytaj więcej...

                     

Redakcja „Inżynieria i Budownictwo” na łamach wydawanego czasopisma od wielu lat publikuje informacje oraz recenzje o nowych książkach i innych publikacjach, zarówno wydawców polskich, jak i zagranicznych, którzy nadsyłają do redakcji egzemplarze recenzyjne swoich publikacji z dziedziny szeroko rozumianego budownictwa.

W roku 2016 redakcja przyjęła obowiązki patrona medialnego publikacji Wydawnictwa Naukowego PWN. Niżej zamieszczamy informacje dotyczące nowo wydanych książek tego Wydawcy z dziedziny budownictwa.

Czytaj więcej...

KASPER R., PIEPLOW K., FELDMANN M.: Beispiele zur Bemessung von Glasbauteilen nach DIN 18008 (Przykłady wymiarowania elementów szklanych według DIN 18008). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron XIII+199, rysunków 48, pozycji piśmiennictwa 25. Cena 55,- euro.

Po niedawnym wprowadzeniu w Niemczech normy DIN 18008 „Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln” („Szkło w budownictwie – Przepisy wymiarowania i konstruowania”) powstało zapotrzebowanie na odpowiednie wskazówki i przykłady liczbowe. Dlatego została wydana książka mająca na celu swobodne poruszanie się użytkownika w przepisach z tego zakresu.

 

Czytaj więcej...

STAROSOLSKI W.: Konstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom V. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016. Stron 885, format B5.

Znana w środowisku budowlanym książka (podręcznik) autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Starosolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe” miała dotychczas 12 wydań. W roku 2011 została rozpoczęta kolejna 13. edycja dzieła, tym razem w postaci kilku odrębnych tomów. Tomy I i II zostały opublikowane w roku 2011, tomy III i IV w roku 2012, a tom V w roku 2016. Trzeba nadmienić, że w roku 2017 ma być wydany tom VI dzieła, poświęcony konstrukcjom halowym, zabezpieczaniu przed katastrofami postępującymi oraz polskim rozwiązaniom prefabrykowanych systemów ścianowych  i szkieletowych. W nowym wydaniu dzieło jest znacznie rozszerzone i uzupełnione.

Czytaj więcej...


KUHLMANN U. (red.): Stahlbau Kalender 2016 (Kalendarz Budownictwa Stalowego 2016). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron X+806+A17, rysunków 534, tablic 216, pozycji piśmiennictwa 955. Cena 144 euro.

Kalendarz dotyczy głównie Eurokodu 3 i powiązanej problematyki materiałów konstrukcyjnych oraz zrównoważonego rozwoju. Tematem specjalnym jest aluminium i konstrukcje aluminiowe według Eurokodu 9. Dzieło zawiera słowo wstępne, wykaz autorów i wydawców, dwanaście rozdziałów i indeks rzeczowy.

Czytaj więcej...

 

WELLER B., TASCHE S. (red.): Glasbau 2016 (Budownictwo ze szkła). Ernst & Sohn, Berlin 2016. Stron IX+433, rysunków 273, tablic 36, pozycji piśmiennictwa 296. Cena 39,90 euro.

 W budownictwie coraz częściej są stosowane elementy i całe konstrukcje ze szkła. Jest to konsekwencją współczesnych trendów w architekturze, a możliwe – wskutek wielkiego postępu w dziedzinie technologii i wykonawstwa, a także dzięki nowym osiągnięciom badawczym.

 

Czytaj więcej...

Strona 1 z 7