Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

 

FOUAD N.A. (red.): Bauphysik Kalender 2012 (Kalendarz fizyki budowli 2012). Ernst & Sohn, Berlin 2012. Stron VII+784, rysunków 774, tablic 148, pozycji piśmiennictwa 870. Cena 139,- euro.

Tegoroczny „Kalendarz” koncentruje się na problematyce diagnostyki budynków – tak z punktu widzenia oceny stanu obiektów istniejących, jak też przejmowania nowych obiektów do użytkowania. Rozważono również zagadnienia związane ze zdolnością spełniania przez obiekty przypisanych im funkcji – np. przy zabezpieczaniu jakości powietrza lub z tytułu ochrony konstrukcji nośnej.


Czytaj więcej...


WELLER B., TASCHE S. (red.): Glasbau 2012
(Budownictwo ze szkła 2012). Ernst undSohn,Berlin 2012. Stron IX+368, rysunków 283, tablic 29, pozycji piśmiennictwa 192. Cena 39,90 euro.

Książka jest kontynuacją idei serii zeszytów specjalnych czasopisma „Stahlbau”, poświęconych konstrukcyjnemu budownictwu ze szkła. W ramach tej serii wydawano na ten temat (od roku 2006) jeden zeszyt rocznie. Rozważono w niej sprawy budownictwa, mające dziś coraz większe znaczenie. W tych monograficznych opracowaniach przedstawiono nowatorskie konstrukcje szklane i innowacyjną technikę szklanych fasad na tle nowej normy DIN 18008 – aż do kwestii praktycznego obliczania i wymiarowania tych konstrukcji.
 

Czytaj więcej...MENDERA Z., SZOJDA L., WANDZIK G.: Stalowe konstrukcje wsporcze napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia
. Projektowanie według norm europejskich. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, stron XXIV + 269. 

Podręcznik jest poświęcony aktualnym zagadnieniom projektowania, według norm europejskich, konstrukcji wsporczych napowietrznych linii elektroenergetycznych i ich fundamentów. Redaktorem naukowym i jednym ze współautorów książki jest prof. dr hab. inż. Zbigniew Mendera, wybitny specjalista z zakresu konstrukcji metalowych.
 

Czytaj więcej...HOLSCHEMACHER K., MŰLLER T., LOBISCH F.: Bemessungsmittel für Betonbauteile nach Eurocode 2
(Środki pomocy do wymiarowania elementów betonowych według Eurokodu 2)
.

Ernst & Sohn, Berlin 2012. Stron X+363, rysunków 556, tablic 107, pozycji piśmiennictwa 9. Cena 59,- euro.


 

Czytaj więcej...TECHNICAL MONUMENTS IN THE VISEGRAD FOUR (Zabytki techniki krajów Wyszehradzkiej czwórki).


Wydawca: Czeska Izba Autoryzowanych Inżynierów i Techników oraz Czeski Związek Inżynierów Budowlanych, we współpracy z Narodowym Muzeum Techniki w Pradze.
Rok wydania: 2011, stron112, format A4.
 

Czytaj więcej...

BUDOWA, MODERNIZACJA, WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁÓW.

Praca zbiorowa.
Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 2012, stron 291, format A5.  

Budowa i utrzymanie kościołów jest problematyką wieloaspektową, wymagającą zarówno wykorzystania współczesnej wiedzy architektoniczno-budowlanej, jak też uwzględnienia wymagań wynikających z liturgii.

Czytaj więcej...

PerfHens_okladkaormance Based Building Design 1. From Below Grade Construction to Cavity Walls (Opracowanie projektu budowlanego 1. Od konstrukcji fundamentów do ścian szczelinowych).
HENS H.
Wydawnictwo Ernst & Sohn. Wiley Blackwell, Berlin 2012.

Książka ma 262 strony. Jej treść zawiera wprowadzenie i 11 rozdziałów, z odrębnym w każdym rozdziale zestawieniem literatury. We wprowadzeniu podano, że książka stanowi trzecią część czterotomowej serii publikacji dotyczących zagadnień fizyki budowli w projektowaniu i realizacji budynków. 

Czytaj więcej...

Pawlikowski_okladkaWybrane  badania i obliczenia konstrukcji budowlanych metodami probabilistycznymi.

GWÓŻDŻ M., MACHOWSKI A.
Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2011, stron 211.

Książka jest poświęcona problematyce niezawodnościowego podejścia do oceny stanu konstrukcji, którego istotą jest traktowanie stopnia spełnienia wymagań, sformułowanych w warunkach stanów granicznych, jako zdarzeń losowych, których wystąpienie można analizować metodami probabilistycznymi.

Czytaj więcej...

Baustatik • Grundlagen – Stabtragwerke – Flächentragwerke (Statyka budowli • Podstawy – Nośne ustroje prętowe i powierzchniowe.

MARTI P.
Ernst & Sohn, Berlin 2012. Stron VI + 683, rysunków 542, tablic 26, pozycji piśmiennictwa 39. Cena 98,- euro.

Książka wywodzi się z wykładów autora w uniwersytecie Toronto w latach 1982-1097 i na politechnice w Zurychu (ETH) od roku 1990. Została zaadresowana do studentów i nauczycieli akademickich, a także do inżynierów budownictwa praktycznie wykonujących swój zawód.

Czytaj więcej...


Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych

MADRYAS C., PRZYBYŁA B., WYSOCKI L. 
Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2010, stron 297, rysunków i nomogramów 173, tablic 69. 

Książka składa się z siedmiu rozdziałów. Literatura zawiera 220 pozycji, przede wszystkim anglo- i niemieckojęzycznych, obejmujących najnowsze publikacje książkowe, referaty konferencyjne, artykuły i źródła internetowe.
 

Czytaj więcej...

Fatigue Design of Steel and Composite StructuresFatigue design of steel and composite structures. Eurocode 3: Design of steel structures, Part 1-9 – Fatigue, Eurocode 4: Design of Composite steel and concrete structures (Projektowanie konstrukcji stalowych i zespolonych ze względu na zmęczenie: Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych, Część 1-9 – Zmęczenie, Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych).

NUSSBAUMER A., BORGES L., DAVAINE L
Series: ECCS Eurocode Design Manuals (Seria: Poradniki Europejskiej Konwencji Konstrukcji Stalowych projektowania wg Eurokodów). Ernst & Sohn 2011.

Czytaj więcej...

Konstrukcje żelbetoweKonstrukcje żelbetowe według Eurokodu 2 i norm związanych, tom 2.

STAROSOLSKI W.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. Stron 582

Znana w środowisku budowlanym książka (podręcznik) autorstwa prof. dr. hab. inż. Włodzimierza Staropolskiego pt. „Konstrukcje żelbetowe” miała dotychczas 12 wydań. W roku 2011 zostały opublikowane tomy 1 i 2 kolejnej 13 edycji dzieła, znacznie rozszerzonego i uzupełnionego. W tym wydaniu dzieło będzie podzielone na pięć tomów.

Czytaj więcej...

Konstrukcje staloweKonstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1-1. Część druga: Stropy i pomosty

Praca zbiorowa pod redakcją prof. Aleksandra Kozłowskiego
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2011, stron 498, format A4

Omawiana książka jest drugą, oczekiwaną częścią podręcznika akademickiego wydanego przez Politechnikę Rzeszowską, poświęconego zagadnieniom praktycznego projektowania konstrukcji stalowych według PN-EN 1993 (Eurokod 3: część 1-1 i 1-8).

Czytaj więcej...

Ochrona cieplna budynkowOchrona cieplna budynków. Systemy izolacji ETICS

FRÖSSEL F., OBERHAUS H., RIEDEEL W.
POLCEN Spółka z o.o., stron 448.

Wydana książka jest tłumaczeniem z języka niemieckiego (tłumacze: Przemysław Otawski, Grzegorz Osiński) opublikowanej w 2007 roku w Niemczech pracy dotyczącej „złożonych systemów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków”, określanych skrótem ETICS (terminu anglojęzycznego External Thermal Insulation Composite Systems).

Czytaj więcej...

Beton KalendarBeton Kalender 2012 Infrastrukturbau, Befestigungstechnik, Eurocode 2. Teil 1 u. Teil 2 (Kalendarz budownictwa betonowego 2012 Budownictwo infrastrukturalne, technika zamocowań, Eurokod 2. Część 1 i Część 2)

BERGMEISTER K., FINGERLOOS F., WŐRNER J.-D. (red.)
Ernst & Sohn, Berlin 2012

Część 1 – stron XX + 485, rysunków 366, tablic 69, pozycji piśmiennictwa 680; Część 2 – stron XV + 597, rysunków 244, tablic 28, pozycji piśmiennictwa 283. Uwzględniając załączone normy, całość obejmuje 688 rysunków i 173 tablice.

Czytaj więcej...

Precast Concrete Structures (Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane)Precast Concrete Structures (Konstrukcje żelbetowe prefabrykowane)

BACHMAN H., STEINLE A.
Wilhelm Ernst & Sohn, Berlin 2011, stron 293, rys 290, pozycji piśmiennictwa 351.

Książka, przedstawiająca w głównej mierze niemieckie doświadczenia w zakresie  prefabrykacji, składa się  z 4 rozdziałów:  1 – Ogólne wprowadzenie do problemu prefabrykacji; 2 – Projektowanie prefabrykowanych konstrukcji z betonu; 3 – Połączenia prefabrykatów; 4 – Produkcja w wytwórni.

Czytaj więcej...

Oddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeńOddziaływania klimatyczne na konstrukcje budowlane według Eurokodu 1. Komentarze z przykładami obliczeń.

ŻURAŃSKI J.A., GACZEK M.
Wydawnictwo Instytutu Techniki Budowlanej z serii: Projektowanie według Eurokodów, Warszawa 2011, stron 138.

Nowa seria wydawnicza poradników Instytutu Techniki Budowlanej , pod ogólnym tytułem „Projektowani według Eurokodów”, słusznie rozpoczyna się od oddziaływań klimatycznych na konstrukcje budowlane.

Czytaj więcej...

Konstrukcje stalowe – z uwzględnieniem eurokodów Konstrukcje stalowe – z uwzględnieniem eurokodów

WŁODARCZYK W.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2011, stron 225.

W podręczniku omówiono podstawowe cechy konstrukcji stalowych, ich zastosowanie w budownictwie oraz sposoby ochrony przed korozją i ogniem, gatunki, odmiany i podstawowe właściwości stali, wyroby ze stali stosowane w budownictwie, a także podstawy metody wymiarowania elementów konstrukcji stalowych oraz ich połączeń.

Czytaj więcej...

Projektowanie zbiorników żelbetowych. Tom 1. Zbiorniki na materiały sypkieProjektowanie zbiorników żelbetowych. Tom 1. Zbiorniki na materiały sypkie

HALICKA A., FRANCZAK D.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, stron 316, bibliografia – 108 pozycji.

Statystyki światowe pokazują, że zbiorniki na materiały sypkie, czyli silosy ulegają awariom budowlanym zdecydowanie częściej (10-krotnie) niż typowe obiekty budowlane.

Czytaj więcej...

Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie, diagnostykaTrwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie, diagnostyka

GLINICKI M.A.
Studia i materiały, zeszyt 66. Wydawnictwo Instytutu Dróg i Mostów, Warszawa 2011, 286 stron.

Inżynieria lądowa, a w ramach niej to wszystko, co można określić mianem inżynierii nawierzchni drogowych, w ocenie środowisk reprezentujących inne działy nauk technicznych, uchodzi za dziedzinę tradycyjną, mało rozwojową, w której „ładunek” nauki, jeśli w ogóle można o nim mówić, jest znikomy. Oczywiście tak nie jest, o czym czytelników „Inżynierii i Budownictwa” nie trzeba chyba przekonywać.

Czytaj więcej...