Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Posadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane – z uwzględnieniem eurokodówPosadowienie budowli, konstrukcje murowe i drewniane – z uwzględnieniem eurokodów

PYRAK S., WŁODARCZYK W.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2011, stron 240.

W podręczniku ujęto problematykę posadowienia obiektów budowlanych oraz projektowania konstrukcji murowych (według metod uproszczonych) i konstrukcji drewnianych.
 

Czytaj więcej...

Konstrukcje z betonu – z uwzględnieniem eurokodów Konstrukcje z betonu – z uwzględnieniem eurokodów

PYRAK S.
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2011, stron 296.

W podręczniku omówiono właściwości betonu i stali zbrojeniowej oraz współpracę tych materiałów w konstrukcjach żelbetowych. Podano przykłady zastosowań konstrukcji z betonu. Zamieszczono podstawowe wiadomości dotyczące konstruowania i wymiarowania płyt, belek, słupów, stropów i schodów.

Czytaj więcej...

Strona 8 z 8