Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315


CHMIELEWSKI T., NOWAK H., SADECKA L.: Metoda przemieszczeń i podstawy MES. Obliczenia w środowisku MATLAB. Wydawnictwo Naukowe  PWN 2016, stron 226.

 Tytuł książki jest tak dobrze i precyzyjnie sformułowany, że ujmuje wszystko to, co w tej książce jest zamieszczone. Być może wielu osobom wykładającym na uczelniach wyższych po przeczytaniu tytułu będzie się wydawać, że już wiedzą, co w niej znajdą. Ale to nie jest prawda, warto do niej zajrzeć, przeczytać i zapoznać się jej treścią, bo można znaleźć wiele bardzo dobrych, przydatnych dydaktycznie, pomagających w obliczeniach MES i wprowadzających w środowisko MATLAB  ważnych informacji.

 

Co wyróżnia tę książkę spośród innych podręczników pokrewnych tematycznie  przeznaczonych do nauczania mechaniki budowli?

Tą wyróżniającą się cechą jest zamieszczenie przykładów rozwiązań układów prętowych w środowisku programu MATLAB, które jest zoptymalizowane do obliczeń na macierzach oraz jest bardzo wygodnym narzędziem obliczeniowym i symulacyjnym. W środowisku MATLAB obliczenia na zmiennych będących macierzami wykonuje się szybciej, niż na pojedynczych zmiennych. 

Książka składa się z następujących rozdziałów: 1 – Metoda przemieszczeń z uwzględnieniem wpływu sił normlanych, która jest przeznaczona do rozwiązywania prostoliniowych układów prętowych; 2 – Metoda przemieszczeń z założeniem pominięcia wpływu sił normlanych, czyli traktująca pręty ram jako nieściśliwe; 3 – Podstawy metody elementów skończonych; jest to rozdział teoretyczny, w którym sformułowano MES dla ciała liniowo sprężystego; 4 – Statyczna analiza belek, gdzie przedstawiono pręty płaskie; 5 – Statyczna analiza ram płaskich; rozdział poświęcony analizie ram płaskich obciążonych w ich płaszczyźnie; 6 – Statyczna analiza rusztów, a więc układów prętowych, w których obok zginania występuje skręcanie; 7 – Statyczna analiza ram przestrzennych traktowanych jako jednowymiarowe układy konstrukcyjne; 8 – Statyczna analiza kratownic, gdzie przedstawiono kratownice płaskie i przestrzenne.

 W Załączniku zamieszczono krótki opis środowiska programu MATLAB oraz funkcje własne użyte w obliczanych przykładach w tym programie.

Książka jest bardzo dobrze napisana z dydaktycznego punktu widzenia. Zagadnienia ogólne, szczegółowe i zadania są przedstawione czytelnikom bardzo przystępnie. Autorzy jasno wyjaśnili teorię metody przemieszczeń i teorię metody elementów skończonych oraz zamieścili liczne przykłady obliczeniowe. Należy nadmienić, że przy wyjaśnianiu teorii poszczególnych zagadnień Autorzy przechodzą od tych najprostszych do trudnych. Zamieścili przykłady obliczeń układów prętowych metodą przemieszczeń z rozwiązaniami, które są zapisane „krok po kroku”, co ma istotną wartość dydaktyczną. Druga metoda obliczeń konstrukcji, tj. metoda elementów skończonych, jest także zilustrowana wieloma przykładami. Jest ona dominującą w tym podręczniku. W rozdziałach 3÷8 Autorzy poświęcili dużo miejsca szczegółowym opisom MES, które są przeznaczone do obliczeń belek, ram płaskich, rusztów, ram przestrzennych oraz kratownic. Zapisali w tych rozdziałach zależności macierzowe i zaprezentowali posób działania na macierzach prowadzący do końcowych wyników, a więc do wyznaczania przemieszczeń i sił wewnętrznych.

 W programie MATLAB są rozwiązane przykładowe belki, ramy i kratownice, a w załączniku zamieszczono opis środowiska programu MATLAB i funkcje własne użyte w tych przykładach.  Za Autorami można powtórzyć, że środowisko programu MATLAB to bardzo wygodne narzędzie obliczeniowe i godne polecenia studentom, doktorantom i inżynierom projektantom.

Książka ta jest przeznaczona przede wszystkim jako pomoc w kształceniu studentów wyższych uczelni technicznych na wydziałach budownictwa, hydrotechniki, inżynierii środowiska i także wydziałach mechanicznych. Może być wykorzystana przez doktorantów i  pracowników uczelni technicznych oraz przez inżynierów projektantów, którzy zajmują się analizą konstrukcji metodą elementów skończonych.

                                                                         Dr hab. inż. Aniela Glinicka, prof. PW

Wydawnictwo Naukowe PWN: ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, tel. 22-695-45-61, 

 

www.pwn.pl

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.