Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315NIEMIERKO A.: Współczesne łożyska mostowe – teoria, projektowanie, badania.
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2016, stron 242.

            Praca została wydana jako kolejna (77.) publikacja Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM) w serii „S” – Studia i materiały, wydawanej od 1975 r. Monografia stanowi wynik kilkudziesięcioletniej pracy badawczej i wdrożeniowej dr. inż. Andrzeja Niemierko  w Zakładzie Mostów  IBDiM. Jej treść została ujęta w następujących rozdziałach: 


1 – Wstęp; 2 – Podstawowe określenia i skróty; 3 – Rys historyczny współczesnych łożysk mostowych; 4 – Stany graniczne w projektowaniu łożysk mostowych; 5 – Klasyfikacja łożysk mostowych; 6 – Rola łożysk jako ogniw konstrukcyjnych w obiekcie mostowym; 7 – Systemy łożyskowania przęseł mostowych; 8 – Weryfikacja doświadczalna i kontrola łożysk mostowych; 9 – Łożyska elastomerowe (odkształcalne);   10 – Elementy ślizgowe łożysk; 11 – Łożyska garnkowe; 12 – Łożyska soczewkowe; 13 – Łożyska prowadzące i łożyska blokujące; 14 – Patologia współczesnych łożysk mostowych; 15 – Normalizacja łożysk  mostowych; 16 – Zakończenie. Treść monografii została uzupełniona wykazem piśmiennictwa, w którym wymieniono 135 pozycji prac, opublikowanych w Polsce i zagranicą, oraz 19 pozycji norm i przepisów. 

Monografia dotyczy teorii, projektowania i badań współczesnych łożysk mostowych, któr1e są urządzeniami mechanicznymi. Tego rodzaju łożyska nie są elementami budowlanymi, jak stosowane dawniej łożyska wałkowe, wahaczowe, przeguby żelbetowe bądź płaskie łożyska stalowe liniowo- i punktowostyczne. We współczesnych łożyskach stosuje się takie materiały, jak stal nierdzewną (austenityczną), smar silikonowy, policzterofluoroetylen (PTFE, znany pod nazwą handlową „teflon”), materiały kompozytowe, kauczuki syntetyczne i naturalne oraz poliuretany.

W monografii nie omówiono łożysk wałkowych, wahaczowych i przegubów żelbetowych, gdyż nie są one obecnie stosowane na szerszą skalę w obiektach nowo wznoszonych, a także podczas  modernizacji, przebudowy i remontów obiektów istniejących (zastępuje się je łożyskami współczesnymi). Nie omówiono też szerzej łożysk tymczasowych, wykorzystywanych podczas montażu obiektów mostowych, takich jak na przykład przekładki elastomerowo-ślizgowe. Nie uwzględniono łożysk pracujących na odrywanie, a więc łożysk specjalnych projektowanych indywidualnie. Oceniono, ze łożyska przenoszące siły docisku i odrywające ulegają szybkiemu zużyciu ze względu na niekorzystny wpływ zmian siły docisku na powierzchniach kontaktowych. Zalecono unikanie tego rodzaju łożysk przez odpowiednie zaprojektowanie podparcia konstrukcji mostowej. W monografii podano, ze obecnie norma PN-EN 1337 Łożyska konstrukcyjne jest podstawowym dokumentem gwarantującym jakość wykonania i niezawodność pracy współcześnie stosowanych w mostownictwie łożysk.

Treść monografii, wydanej na wysokim poziomie edytorskim, uzupełniają liczne starannie opracowane i czytelne rysunki.

Czytelnicy otrzymali niezwykle potrzebną i jedyną w Polsce pozycję literatury tak szeroko traktującą problematykę współczesnych łożysk mostowych, napisaną przez uznanego specjalistę, mającego wielki dorobek naukowy i praktyczny w dziedzinie, której dotyczy omawiana praca, cenionego mostowca i działacza społecznego Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej.

Monografia powinna być cenną pomocą dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego związanego z budownictwem mostowym, służb utrzymaniowych, a także pracowników naukowo-badawczych i studentów.  

Stefan Pyrak

* * *

Zamówienia: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1, tel. 22-811-39-99, faks 22-814-50-28,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.