Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

RYKALUK K.: Konstrukcje metalowe. Część I. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2016. Stron 276.

 Nowy podręcznik akademicki autorstwa prof. dra hab. inż. Kazimierza Rykaluka zawiera przystępnie podaną wiedzę z zakresu podstaw projektowania elementów i połączeń konstrukcji metalowych (stalowych i aluminiowych), dostosowaną do treści wykładów z przedmiotu „Konstrukcje metalowe” na kierunku budownictwo. Omawiana książka stanowi pewną kontynuację tematyki podręcznika prof. K. Rykaluka pt. „Konstrukcje stalowe. Podstawy i elementy” (Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2001 i 2006). Nowy podręcznik, w stosunku do wymienionego, zawiera rozszerzoną i unowocześnioną treść, w pełni dostosowaną do aktualnych zasad i wymagań Eurokodów oraz do programu przedmiotu „Konstrukcje metalowe”.

 

Książka zawiera pięć rozdziałów. Do każdego rozdziału dołączono krótki wykaz piśmiennictwa i norm związanych z jego treścią. Książka stanowi pierwszą część podręcznika pt. „Konstrukcje metalowe”. Brak informacji Wydawcy o treści dalszych części podręcznika nieco utrudnia ocenę przydatności dydaktycznej części I.

Rozdział 1. dotyczy zagadnień materiałowych w odniesieniu do stali i stopów aluminium stosowanych w konstrukcjach budowlanych. Wychodząc od podstaw metalograficznych omówiono kolejno: normatywne oznaczanie gatunków metali, właściwości mechaniczne metali i sposoby ich badania (wytrzymałości na rozciąganie, udarności, wytrzymałości zmęczeniowej), wytwarzanie stalowych wyrobów hutniczych oraz asortyment stalowych i aluminiowych wyrobów hutniczych dla budownictwa. Rozdział kończy się zwięzłym omówieniem problematyki korozji stali i stopów aluminium oraz ochrony przed korozją stali niestopowej. W rozdziale 2. podano podstawy projektowania konstrukcji metalowych według Eurokodów, wyjaśniono niektóre nowe terminy i określenia dotyczące oddziaływań na konstrukcje i analizy konstrukcji, omówiono warunki stanów granicznych. Rozdział 3. poświęcono połączeniom spawanym i śrubowym w węzłach i stykach konstrukcji stalowych. Omówiono m.in. spawalność stali, metody spawania, dobór materiałów dodatkowych, rodzaje spoin oraz podstawy obliczania nośności spoin czołowych i pachwinowych. W dalszej części rozdziału przedstawiono charakterystykę i klasyfikację połączeń śrubowych, z opisem łączników śrubowych, sposobu ich rozmieszczenia itp. Podano warunki nośności obliczeniowej pojedynczej śruby oraz nośności połączeń śrubowych zakładkowych i doczołowych. Wyjaśniono pracę śrubowych styków doczołowych i efektu dźwigni. Rozdział 4. dotyczy projektowania słupów ściskanych osiowo jako ważnych elementów nośnych konstrukcji metalowych. Podano zasady kształtowania i obliczania trzonów słupów pełnościennych i złożonych dwugałęziowych z przewiązkami i skratowanych. Dość szeroko ujęto zagadnienia projektowania podstaw słupów pełnościennych z płytą poziomą i blachami pionowymi. Rozdział uzupełniono informacjami o głowicach słupów i podstawie słupa dwugałęziowego z blachami pionowymi. W rozdziale 5. przedstawiono podstawy kształtowania i obliczania belek pełnościennych z kształtowników walcowanych oraz spawanych z blach. Omówiono problemy nośności i stateczności belek. Podano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych oparcia belek na podporach oraz połączeń belek z podciągami i styków montażowych belek.

Książka jest wydana starannie w estetycznej i trwałej oprawie. Na podkreślenie zasługuje zwięzłe i przystępne ujęcie treści oraz bardzo dobry układ graficzny z wyrazistymi rysunkami. Książka może być przydatna nie tylko dla studentów uczelni technicznych, ale także dla inżynierów praktyków poszukujących zwięzłych informacji dotyczących projektowania konstrukcji metalowych według Eurokodów.

Prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk

*  *  *

Wydawca: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, ul. Ojca Beyzyma 20b, 53-204 Wrocław, tel./faks 71-363-26-85, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://www.dwe.wroc.pl