Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315


LASKOWSKI L.: Kompendium podstaw budownictwa energoefektywnego z elementami ekoprojektowania. POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2017, stron 430, format B5.         

W roku 2009 Wydawnictwo „Polcen” opublikowało pracę autorstwa profesora . Politechniki Warszawskiej dr. hab. inż. Leszka Laskowskiego pt. „Leksykon podstaw budownictwa niskoenergetycznego”. Praca ta odzwierciedlała ówczesny stan wiedzy, a także wymagań stawianych rozwiązaniom architektonicznym, budowlanym i instalacyjnym w budownictwie energooszczędnym. W tym opracowaniu zawarto liczne hasła (definicje) podane w układzie alfabetycznym, dotyczące wymienionej problematyki. 

 

W ostatnich latach odnotowuje się istotny rozwój problematyki budownictwa energooszczędnego, a także stawianie współczesnym rozwiązaniom coraz większych wymagań w zakresie oszczędności energii, wynikających z rozwoju wiedzy, a także1 nowo formułowanych przepisów prawnych. Można wyrazić pogląd, że ta sytuacja przyczyniła się do przygotowania nowego rozszerzonego i uaktualnionego wydania wymienionej wyżej pracy. Jednocześnie Autor zmienił jej tytuł, eksponując pojęcie budownictwa energoefektywnego i jego powiązanie z ekoprojektowaniem.

W nowym wydaniu książki zamieszczono 716 haseł, 122 rysunki, 43 tablice i 101 formuł matematycznych, często spotykanych w dokumentach i publikacjach poświęconych szeroko rozumianym podstawom architechnologii obiektów niskoenergochłonnych. Jako architechnologię określono dziedzinę wiedzy integrującej osiągnięcia nowoczesnej architektury, technologii budowlanej i techniki sanitarnej z fizyką budowli, inżynierią środowiska i ekologią. W opracowaniu nawiązano do aktualnych przepisów prawnych i techniczno-budowlanych obowiązujących w Polsce, jak też przyjętych w dyrektywach Unii Europejskiej, a także w normach. W pracy została zamieszczona obszerna bibliografia, w tym również wykaz przepisów prawnych i techniczno-budowlanych oraz norm.

„Kompendium” jest  przede wszystkim informatorem oraz przewodnikiem w zakre1sie problematyki budownictwa eko- i energoefektywnego. Powinno zainteresować osoby związane z projektowaniem, nadzorem i eksploatacją obiektów budownictwa niskoenergochłonnego, studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i doktorskich, osoby sporządzające świadectwa charakterystyki energetycznej budynków oraz odbiorców interesujących się budownictwem energooszczędnym. Oprócz wartości merytorycznej opracowania, trzeba podkreślić jego staranną redakcję i dobrą formę edytorską.

* * *

Zamówienia można kierować do wydawcy: POLCEN Sp. z o.o., ul Nowogrodzka 31 lokal 333, 00-511 Warszawa, tel. 22-622-29-62, faks  22-122-15-32, www.polcen.com.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..