Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315