Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Kontakt do Redakcji IiB

00-637 Warszawa, al. Armii Ludowej 16, pok. 626A
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej

+48 22 629 69 86

http://www.inzynieriaibudownictwo.pl

Facebook: http://www.facebook.com/inzynieriaibudownictwo