Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Okładka Inżynieria i Budownictwo Lipiec 1938

Tematyka „Inżynierii i Budownictwa”

 

„Inżynieria i Budownictwo” jest najstarszym czasopismem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, wydawanym od 1938 roku. Jest ono adresowane do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej, w tym mostownictwa: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych oraz nauczycieli i studentów.


Czytaj więcej...

logo pzitbCzasopismo „Inżynieria i Budownictwo”jest wydawane od lipca 1938 roku. Było ono wówczas organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (poprzednika PZITB). Decyzję w sprawie powołania czasopisma podjęto 14 września 1937 roku, na III Walnym Zjeździe PZIB we Lwowie.

Pierwszy komitet redakcyjny tworzyli: prof. dr hab. inż. Stefan Bryła, inż. Erwin Brenneisen, dr inż. Tomasz Kluz, inż. Jerzy Nechayi prof. dr hab. inż. Wacław Żenczykowski.

Czytaj więcej...

Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”

Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Zastępca redaktora naczelnego: dr inż. Stefan Pyrak  
Sekretarz redakcji: mgr inż. Monika Kubisiak

Starszy redaktor: Joanna Prus


Redaktorzy działów:
prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
dr hab. inż. Aniela Glinicka, prof. PW
prof. dr hab. inż. Stanisław Kuś, dr h. c. 
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
mgr inż. Piotr Rychlewski 
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ

Redaktor językowy: mgr Barbara Głuch
Redaktor statystyczny: prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk

Współpracują: prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski (Niemcy), prof. dr inż. Andrzej Nowak (USA)


Rada Programowa Czasopism PZITB

Przewodniczącydr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 
Członkowie: 

prof. dr hab. inż. Jan Bień
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
dr inż. Magdalena Dobiszewska
dr inż. Jacek Domski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
dr hab. inż. Jolanta Prusiel
dr inż. Teresa Rucińska
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
prof. dr hab. inż. Adam Zybura