Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

logo pzitbCzasopismo „Inżynieria i Budownictwo”jest wydawane od lipca 1938 roku. Było ono wówczas organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (poprzednika PZITB). Decyzję w sprawie powołania czasopisma podjęto 14 września 1937 roku, na III Walnym Zjeździe PZIB we Lwowie.

Pierwszy komitet redakcyjny tworzyli: prof. dr hab. inż. Stefan Bryła, inż. Erwin Brenneisen, dr inż. Tomasz Kluz, inż. Jerzy Nechayi prof. dr hab. inż. Wacław Żenczykowski.
Wydawca „Inżynierii i Budownictwa”

Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” jest wydawane od lipca 1938 roku. Było ono wówczas organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (poprzednika PZITB). Decyzję w sprawie powołania czasopisma podjęto 14 września 1937 roku, na III Walnym Zjeździe PZIB we Lwowie.

Pierwszy komitet redakcyjny tworzyli: prof. dr hab. inż. Stefan Bryła, inż. Erwin Brenneisen, dr inż. Tomasz Kluz, inż. Jerzy Nechayi prof. dr hab. inż. Wacław Żenczykowski.

Obecnie wydawcą jest Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo powołana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i zarejestrowana 17 marca 1994 r.

Rada Fundacji:
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga             przewodniczący
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk                wiceprzewodniczący 
prof. dr hab. inż. Zbigniew Grabowski       wiceprzewodniczący
mgr inż. Wiktor Piwkowski                       wiceprzewodniczący

Zarząd Fundacji:
dr hab. inż. Hanna Michalak, prof. PW          prezes 
dr inż. Stefan Pyrak                                        wiceprezes 
prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk                wiceprezes