Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Warunki prenumeraty czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” w 2017 r.

Zamówienie prenumeraty„Inżynierii i Budownictwa” można składać w dowolnym terminie. Zamawiający może otrzymać czasopismo począwszy od następnego miesiąca po dokonaniu wpłaty. Zamówienia zeszytów sprzed terminu wpłaty będą realizowane – w miarę możliwości – z zapasów magazynowych.

Wpłaty na prenumeratę prosimy wpłacać na konto: Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, 00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, Bank Millennium Warszawa, nr 23 11602202 0000 0000 5515 9052.

Należy podać liczbę zamawianych egzemplarzy, okres prenumeraty oraz dokładny adres wysyłkowy.Zainteresowani otrzymaniem faktury są proszeni o podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP).  

Cena prenumeraty normalnejj ednego zeszytu czasopisma wynosi rocznie 252,00 zł, miesięcznie 21,00 zł (w cenach uwzględniono 5% VAT). Członkowie indywidualni PZITB, Związku Mostowców RP, PIIB, studenci oraz uczniowie szkół średnich mogą zamówić 1 egzemplarz czasopisma w prenumeracie ulgowej(połowa ceny normalnej, tj. rocznie 126,00 zł, miesięcznie 10,50 zł – w cenach uwzględniono 5% VAT) W przypadku prenumeraty ulgowej jest wymagane podanie (odpowiednio): nazwy Oddziału stowarzyszenia; numeru rejestracyjnego w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa; nazwy uczelni i wydziału lub nazwy szkoły. Faktura za prenumeratę ulgową może być wystawiona tylko na osobę fizyczną.

W odniesieniu do prenumeraty egzemplarzy przez jednostki organizacyjne stowarzyszeń (Oddziały) oraz samorządu zawodowego stosujemy rabat 20%, a więc cena prenumeraty wynosi rocznie 201,60 zł, miesięcznie 16,80 zł (w cenach uwzględniono 5% VAT).

Cena prenumeraty zagranicznej wynosi rocznie 125,00 euro, jeśli wpłata jest dokonywana za granicą. W wypadku zamawiania prenumeraty w kraju, ze zleceniem wysyłki za granicę, cena jednego zeszytu wynosi 42,00 zł, a rocznie 504,00 zł. Zamawiający jest proszony o podanie dokładnego adresu wysyłkowego odbiorcy za granicą.

Prenumerata

ZNIŻKA 50%


Dla Studentów oraz Członków:

Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa

Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej


Formularz prenumeraty na rok 2016

Formularz prenumeraty na rok 2017