Miesięcznik Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa
ISSN 0021-0315

Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”

Redaktor naczelny- prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Zastępcy redaktora naczelnego: prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk, dr inż. Stefan Pyrak  
Sekretarz redakcji- mgr inż. Monika Kubisiak

Starszy redaktor - Joanna Prus


Redaktorzy działów:
prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
dr hab. inż. Aniela Glinicka, prof. PW,
prof. dr ha. inż. Stanisław Kuś 
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
mgr inż. Piotr Rychlewski 
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ

Redaktor językowy:mgr B. Głuch
Redaktor statystyczny – prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk

Współpracują: prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski (Niemcy), prof. dr inż. Andrzej Nowak (USA)


Rada Programowa Czasopism PZITB

Przewodniczącydr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL 
Członkowie: 

prof. dr hab. inż. Jan Bień
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
dr inż. Magdalena Dobiszewska
dr inż. Jacek Domski
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
dr inż. Roman Gąćkowski
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała
dr hab. inż. Eugeniusz Koda, prof. SGGW
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
dr inż. Jolanta Prusiel
dr inż. Teresa Rucińska
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
prof. dr hab., inż. Adam Zybura