Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 


KASPERKIEWICZ K.: Termomodernizacja budynków. Ocena efektów energetycznych. 
Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2018, stron 228

 

Książka składa się z dziewiętnastu rozdziałów, zestawienia bibliografii oraz spisów rysunków i tablic. Przedstawiono problematykę dotyczącą zużycia energii od 1990 r. w świecie i Polsce, a także obecną sytuację energetyczną Polski oraz prognozy w tym zakresie. W sposób ogólny scharakteryzowano rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne, technologie wykonania oraz strukturę wiekową zabudowy mieszkalnej w Polsce, a także podstawowe problemy jej termomodernizacji. Opisano rozwiązania techniczne tej zabudowy i obowiązujące, w momencie jej projektowania, wymagania normowe w zakresie wentylacji. Scharakteryzowano wyniki badań mające na celu określenie wpływu modernizacji instalacji c.o. w budynkach o różnym wieku i różnych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych na intensywność wentylacji mieszkań. Na podstawie danych literaturowych określono zmiany w zakresie zużycia ciepła do ogrzewania budynków w XX i XXI w., a także w zakresie parametrów charakteryzujących standard energetyczny budynków mieszkalnych. Scharakteryzowano problematykę przepływu ciepła w budynku, w tym przenoszenia przez przenikanie bądź wentylację, a także źródeł wewnętrznego zysku ciepła. Omówiono podstawowe parametry w projektowaniu instalacji grzewczej i określaniu jej strat energetycznych oraz metody obliczania zapotrzebowania na energię do ogrzewania budynku. Przedstawiono przykład obliczenia zapotrzebowania na energię końcową do ogrzewania budynku mieszkalnego wielkopłytowego przed jego termomodernizacją.

Określono podstawowe parametry charakteryzujące standard energetyczny współcześnie wznoszonych budynków oraz wymagania w tym zakresie odnoszące się do budynków poddawanych termomodernizacji. Podano uwarunkowania termomodernizacji budynków i ich elementów oraz modernizacji instalacji wentylacyjnej i grzewczej. Przedstawiono podstawy obliczeniowe oceny efektywności energetycznej termomodernizacji budynków, wraz z przykładami i uwagami praktycznymi dotyczącymi wpływu technologii bądź usterek wykonawczych na efektywność dociepleń różnych elementów budynku.

Scharakteryzowano autorską metodę obliczania redukcji słonecznych zysków ciepła na skutek zwiększenia zagłębienia okna w murze w wyniku termomodernizacji, matematyczny model oddziaływania promieniowania słonecznego na powierzchnię tego okna, a także wyniki obliczeń.  

Opisano uwarunkowania technologiczne, wynikające z dostępności materiałów budowlanych oraz cele stanowiące podstawę wprowadzania dociepleń budynków od lat 80. ubiegłego wieku. Podano podstawy obliczeń skutków energetycznych termomodernizacji budynków oraz przykłady obliczeniowe dotyczące modernizacji instalacji grzewczej, docieplenia ścian i wymiany okien. Przybliżono problemy zagrzybienia części budynków poddanych termomodernizacji oraz warunków sprzyjających powstawaniu i rozwojowi grzybów pleśniowych. Zamieszczono syntetyczne podsumowanie.

W bibliografii ujęto 54 pozycje literatury, 45 pozycji aktów prawnych i norm oraz 2 źródła internetowe.

Książka w sposób kompleksowy ujmuje problematykę termomodernizacji budynków z uwzględnieniem podstaw obliczeniowych; uwarunkowań prawnych, technologicznych i konstrukcyjno-materiałowych budynków; a także oczekiwanych i możliwych niepożądanych jej skutków. Zawiera liczne przykłady obliczeniowe i praktyczne zalecenia odnoszące się do tego rodzaju robót. Jest starannie wydana. Powinna zainteresować inżynierów budowlanych, inżynierii środowiska i architektów, inwestorów i właścicieli bądź zarządców budynków mieszkalnych, a także studentów wydziałów budownictwa, inżynierii środowiska i architektury uczelni technicznych.

Prof. dr hab. inż. Hanna Michalak

Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej

 

Szukaj