Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

O CZASOPIŚMIE

Decyzją Ministra Edukacji i Nauki z 21 grudnia 2021r artykuł naukowy opublikowany w „Inżynierii i Budownictwie” otrzymuje 40 punktów.

Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” jest wydawane od lipca 1938 roku. Było wówczas (do 1948r.) organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (utworzonego 4 maja 1934 r., poprzednika Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa). Rok 2023 jest więc 85. rokiem wydawania czasopisma (z przerwą w okresie II wojny światowej) będącego miesięcznikiem, który jest przez cały ten okres miejscem wymiany myśli naukowej i doświadczeń środowiska naukowego i technicznego, a także przekazywania informacji o prowadzonych w Polsce badaniach naukowych.  Do roku 2021 wydawcą czasopisma była Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo, a od 13.07.2021 roku jest Fundacja PZITB powołana przez Zarząd Główny PZITB.

W związku z planowanym, w pierwszym półroczu 2023, przejściem wydawania czasopisma z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Zarządzania Czasopismami Naukowymi (ICI PUBLISHERS PANEL – Index Copernicus International) prosimy o składanie artykułów zgodnie z informacjami podanymi w zakładce Dla Autorów

Artykuły są publikowane w wersji papierowej miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo” wydawanego w języku polskim - w zeszytach dwumiesięcznych.

Tematyka czasopisma

Czasopismo naukowo-techniczne „Inżynieria i Budownictwo” od ponad 80 lat promujące myśl naukowo-techniczną z zakresu inżynierii lądowej i wodnej, publikując:

 • oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretyczno-badawczym, obliczeniowym, studialnym;
 • oryginalne artykuły opisujące zastosowania wyników badań naukowych w praktyce budowlanej;
 • interpretacje naukowe podstaw norm z zakresu inżynierii lądowej i wodnej;
 • oryginalne prace o charakterze” studium przypadku” związanego z tematyką budownictwa;
 • informacje z zakresu działalności Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk oraz Komitetu Nauki Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa;
 • informacje o projektach badawczych, realizowanych badaniach oraz konferencjach naukowych;
 • informacje o awansach naukowych, w tym doktoraty honoris causa;
 • recenzje książkowych wydawnictw naukowych z zakresu inżynierii lądowej i wodnej.

Główne obszary tematyczne czasopisma „Inżynieria i Budownictwo”, to:

 • mechanika konstrukcji i materiałów budowlanych, w tym kompozytów,
 • geotechnika i fundamentowanie,
 • inżynieria materiałów budowlanych,
 • konstrukcje betonowe, metalowe, murowe, drewniane…
 • budownictwo ogólne, w tym specjalne,
 • budownictwo hydrotechniczne,
 • fizyka budowli,
 • inżynieria komunikacyjna: mostowa, drogowa i kolejowa,
 • inżynieria przedsięwzięć budowlanych,
 • trwałość, niezawodność i wzmacnianie obiektów budowlanych i inżynierskich

Uwaga: Wykazany przez autora charakter naukowy artykułu stanowi podstawowe/wyjściowe kryterium  przygotowania artykułu naukowego do publikacji. Niezależnie od rodzaju publikacji naukowej autor powinien wskazać charakter naukowy pracy, który zostanie zweryfikowany na etapie wstępnej oceny manuskryptu.

 

REDAKTORZY NACZELNI "Inżynierii i Budownictwa"

   

 • Tomasz Kluz
  (1938-1847)
 • Tadeusz Niczewski
  (1947-1952)
 • Jerzy Mutermilch
  (1953-1984)
 • Stefan Pyrak
  (1984-2014)
 • Hanna Michalak
  (2014-2021)
 • Barbara Goszczyńska
  (2022)

Czytaj więcej...

Rada Naukowa „Inżynierii i Budownictwa”

prof. dr hab. inż. Jan Bień
prof dr hab. inż Jan Biliszczuk
prof. dr hab. inż. Lech Czarnecki
prof. dr hab. inż. Jan Deja
dr hab. inż. Wit Derkowski, prof. PK
prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga
prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak
prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
prof. dr hab. inż. Anna Halicka
prof. dr hab. inż. Jerzy Hoła
prof. dr hab. inż. Andrzej Jarominiak
prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska
prof. dr hab. inż. Barbara Klemczak
prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
prof. dr hab. inż. Renata Kotynia
prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski
prof. dr hab. inż. Marian Kwietniewski
prof. dr hab. inż. Cezary Madryas
prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
prof. dr hab. inż. Krystyna Nagrodzka -Godycka
dr inż. Stefan Pyrak
prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski
prof. dr hab. inż. Magdalena Rucka
dr hab. inż. Łukasz Sadowski, prof. PWr
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska–Lewandowska
prof. dr hab. inż. Andrzeja Szarata
prof. dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera
prof. dr hab. inż. Antoni Szydło
prof. dr hab. inż. Tomasz Siwowski
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
prof. dr hab. inż. Grzegorz Świt
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński
prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski, Niemcy
prof. dr inż. Andrzej S. Nowak, dr h.c. USA
prof. dr hab. inż. Hartmut Pasternak, Niemcy
prof. dr hab. inż. Bogdan Nazarewicz, Ukraina
prof. Wiktor Kwasza, Bogdan Hnidiec, Ukraina
doc. dr inż. Wojciech Roszak, Szwecja