Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

O nas

Tematyka i historia czasopisma

 

80-lecie miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo”

 

Mija 80 lat od wydania w lipcu 1938 r. pierwszego zeszytu „Inżynierii i Budownictwa” – z tej okazji opublikowany został specjalny zeszyt (nr 7-8/2018) zawierający opracowania o historii i dokonaniach czasopisma, a także o osiągnięciach i rozwoju nauki i techniki w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej.

Poniżej zamieszczamy artykuły dotyczące historii "Inżynierii i Budownictwa" zamieszczone w nr 7-8/2018 "Inżynierii i Budownictwa"

80 lat "Inżynierii i Budownictwa" w służbie środowiska budowlanego i co dalej?

 

O 60 latach doświadczeń Profesora Stanisława Kusia w świetle publikacji na łamach "Inżynierii i Budownictwa"

 

O konstrukcjach żelbetowych na łamach "Inżynierii i Budownictwa" w latach 1938-1948

 

Laureaci corocznych nagród „Inżynierii i Budownictwa”

 

80-lecie miesięcznika PZITB „Inżynieria i Budownictwo” - listy do redakcji

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tematyka czasopisma „Inżynieria i Budownictwo” obejmuje ogólne problemy budownictwa i inżynierii lądowej, teorię konstrukcji, kształtowanie, wspomaganie komputerowe, projektowanie, realizację, diagnostykę i utrzymanie obiektów budowlanych, inżynierskich i specjalnych, w tym mostów, budowli podziemnych i komunikacyjnych, badania materiałów, i konstrukcji, fizykę budowli, geotechnikę, normalizację oraz problematykę jakości i certyfikacji, kształcenia kadr, a także aktualne sprawy środowiska budowlanego, stowarzyszeniowego i samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

Czasopismo jest adresowane do specjalistów w dziedzinie budownictwa i inżynierii lądowej: projektantów, inwestorów, wykonawców i użytkowników, rzeczoznawców, pracowników naukowych i technicznych uczelni i instytutów naukowo-badawczych, a także studentów.

 

                    REDAKTORZY NACZELNI "Inżynierii i Budownictwa"

                                                         

      Tomasz Kluz                           Tadeusz Niczewski                    Jerzy Mutermilch                      Stefan Pyrak                         Hanna Michalak
     (1938-1847)                                (1947-1952)                           (1953-1984)                         (1984-2014)                             (od 2014)

Czytaj więcej...

Kolegium Redakcyjne „Inżynierii i Budownictwa”

Redaktor naczelna - prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
​Zastępca redaktor naczelnej - dr inż. Stefan PyrakRedaktorzy tematyczni:
prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski
dr hab. inż. Aniela Glinicka, prof. PW
prof. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski
mgr inż. Piotr Rychlewski
prof. dr hab. inż. Anna Siemińska-Lewandowska
dr hab. inż. Tadeusz Urban, prof. PŁ
prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk

Redaktor językowy - mgr Barbara Głuch
Redaktor statystyczny – prof. dr inż. Wojciech Włodarczyk

Współpracują:
prof. dr hab. inż. Piotr Noakowski (Niemcy),
prof. dr inż. Andrzej Nowak (USA)

Wydawca

Czasopismo „Inżynieria i Budownictwo” jest wydawane od lipca 1938 roku. Było ono wówczas organem Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych (poprzednika PZITB). Decyzję w sprawie powołania czasopisma podjęto 14 września 1937 roku, na III Walnym Zjeździe PZIB we Lwowie.

Obecnie wydawcą jest Fundacja PZITB Inżynieria i Budownictwo powołana przez Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa i zarejestrowana 17 marca 1994 r.

Rada Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Kazimierz Flaga, dr h.c. multi

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk
dr hab. inż. Tomasz Błaszczyński, prof. PP
mgr inż. Wiktor Piwkowski
 
Zarząd Fundacji PZITB Inżynieria i Budownictwo
 
Prezes – prof. dr hab. inż. Hanna Michalak
Wiceprezes – dr inż. Stefan Pyrak
 
 
Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw PZITB
 

Rada Programowa Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa jest organem doradczym i opiniodawczym w zakresie działalności wydawniczej PZITB. Jest powoływana przez Zarząd Główny Związku spośród działaczy stowarzyszenia legitymujących się wysokim autorytetem naukowym i zawodowym. Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie planów i zadań tematycznych oraz kolejnych roczników czasopism PZITB: „Inżynierii i Budownictwa” oraz „Przeglądu Budowlanego”. 

Pierwsza Rada Programowa została powołana 1 lipca 1950 r. Jej przewodniczącym został inż. Marian Rzędowski. Później wśród przewodniczących Rady byli m.in.: mgr inż. Stefan Farjaszewski (1965–1970 oraz 1974–1975), mgr inż. Andrzej Szozda (1971–1973), doc. Zbigniew Łosicki (1976–1985), mgr inż. Witold Świądrowski (1986–1990), doc. Marian Krzysztofiak (1991–1993), prof. Kazimierz Flaga (1994–1998), prof. Janusz Kawecki (1999–2005 oraz 2010–2016), prof. Mieczysław Król (2006–2009). Od 2016 r. przewodniczącą Rady jest dr hab. inż. Anna Halicka, prof. PL.


Rada Programowa (w kadencji władz PZITB 2020 – 2024)

Przewodnicząca – prof. dr hab. inż. Anna Halicka

Wiceprzewodniczący – prof. dr hab. inż. Jacek Hulimka

Sekretarz – dr hab. inż. Teresa Rucińska ‒ prof. ZUT

prof. dr hab. inż. Jan Bień (Związek Mostowców RP)
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg – prof. PRz
dr hab. inż. Magdalena Dobiszewska ‒ prof. UT-P
dr hab. inż. Jacek Domski – prof. PK
prof. dr hab. inż. Barbara Goszczyńska
dr hab. inż. Marta Kadela ‒ prof. ITB
mgr inż. Roman Lulis
dr hab. inż. Beata Nowogońska – prof. UZ
dr hab. inż. Joanna Prusiel – prof. PB
prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz
dr hab. Małgorzata Ulewicz – prof. PCz.