Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książekSIEWCZYŃSKA M.: Domy jednorodzinne. Przewodnik do ćwiczeń projektowych z Budownictwa Ogólnego.
Wydanie I. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2017, stron 118 + załącznik.
.

  

Książka ma wprowadzenie, dziesięć rozdziałów, zestawienie bibliografii i załącznik zawierający 11 rysunków technicznych. Stanowi podręcznik dla studentów wydziałów budownictwa, architektury i inżynierii środowiska uczelni technicznych w zakresie podstaw opracowywania projektu budowlanego domu jednorodzinnego.  

            W sposób ogólny przedstawiono algorytm postępowania w przygotowaniu inwestycji i projektowaniu domu jednorodzinnego. Podano zasady opracowywania rysunku technicznego, w tym dotyczące linii wymiarowych, wymaganej skali rysunków, sposobu wprowadzania oznaczeń i opisów.

            W syntetyczny sposób wyjaśniono uwarunkowania prawne związane z przygotowaniem i realizacją tego rodzaju inwestycji, w szczególności dotyczące zawartości projektu budowlanego, niezbędnej dokumentacji stanowiącej podstawę wniosku o pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie. Ujęto warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać domy jednorodzinne i ich usytuowanie. Omówiono podstawy kształtowania i konstruowania dachów, stropodachów, stropów międzykondygnacyjnych, schodów, ścian i fundamentów. Podano ogólne informacje dotyczące ogrzewania i wentylacji, a także wymagań w zakresie izolacyjności termicznej przegród i zabezpieczenia przeciwwilgociowego elementów budynku stykających się z gruntem.

Ostatni rozdział książki zawiera krótkie charakterystyki dotyczące zawartości i sposobu opracowania poszczególnych rysunków i opisu technicznego projektu budowlanego domu jednorodzinnego, a załącznik – przykład jedenastu rysunków tego projektu budowlanego.

Książka powinna być przydatna w dydaktyce.

HM

Szukaj