Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

 

RADOMSKI W., KASPRZAK A.: Poszerzanie mostów. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, stron 341.

 

 

W Polsce jet około 35 000 mostów drogowych, z których około 70% to obiekty wybudowane przed 30 laty według różnych normatywów. Znaczna liczba tych obiektów nie spełnia obecnych wymagań eksploatacyjnych w w zakresie nośności lub przepustowości.

Problem rewitalizacji i dostosowania istniejących mostów do współczesnych wymagań jest równie ważny (a może ważniejszy), jak budowa nowych. Część istniejących obiektów zestarzała się funkcjonalnie i mimo zadowalającego stanu technicznego stanowi "wąskie gardła" na sieci drogowej. Tak więc książka prof. Wojciecha Radomskiego i inż. Andrzeja Kasprzaka jest pozycją dotyczącą aktualnych zagadnień polskiego i światowego mostownictwa.

Materiał zawarty w książce (podręczniku) Autorzy zamieścili w 10 rozdziałach.

W rozdziale 1. "Wprowadzenie" określono cel i zakres opracowania oraz scharakteryzowano infrastrukturę mostową w Polsce.

Rozdział 2. "Podstawowe zagadnienia techniczne i estetyczne" zawiera ogólne informacje na temat zmian obciążeń mostów w czasie, analizę możliwości poszerzenia, a także bardzo istotne uwagi na temat zagadnień estetycznych.

W rozdziale 3: "Podstawowe zagadnienia estetyczne i społeczne" omówiono całokształt zagadnień związanych z procesem podejmowania decyzji o zakresie modernizacji obiektów mostowych. Zwrócono uwagę na zaniedbany u nas problem analiz techniczno-ekonomicznych.

Rozdział 4: "Analizy i badania poprzedzające poszerzania mostów" zawiera informacje o procesie wypracowywania koncepcji poszerzenia.

W rozdziale 5: „Normatywne zasady poszerzania mostów” omówiono historię przepisów normowych na przestrzeni ponad 100 lat oraz stosowane metody wymiarowania.

W rozdziale 6: "Obliczenia w projektowaniu poszerzenia mostów" przedstawiono zakres niezbędnych analiz obliczeniowych do oceny bezpieczeństwa poszerzanego mostu.

Rozdział 7: "Podstawowe zagadnienia technologiczne i organizacyjne" poświęcono problemom technologii i organizacji prac na poszerzanych obiektach.

Rozdział 8: "Wzmacnianie obiektów mostowych" zawiera bogaty materiał dotyczący różnych metod wzmacniania mostów. Jest to bardzo ważny rozdział (o objętości ponad 60 stron), w którym przedstawiono współczesne rozwiązania konstrukcyjne i materiały przydatne do wzmacniania mostów.

W rozdziale 9 "Poszerzanie mostów zabytkowych" zwrócono uwagę na sposoby postępowania w przypadku obiektów stanowiących pamiętniki kultury materialnej.

Książkę kończy rozdział 10 "Przykłady poszerzania mostów współczesnych", w którym przedstawiono wiele ciekawych przykładów zrealizowanych poszerzeń mostów w naszym kraju i za granicą.

Recenzowana książka zawiera wiele, często trudno dostępnych, informacji o historii projektowania mostów, których znajomość jest niezbędna w aspekcie rewitalizacji starych eksploatowanych obiektów. Niezaprzeczalnym walorem podręcznika są jasno przedstawione przykłady rozwiązań konstrukcyjnych i opisy współczesnych technologii.

Podręcznik „Poszerzanie mostów” oceniam bardzo wysoko z uwagi na jego treść merytoryczną i przydatność w rozwiązywaniu aktualnych problemów mostownictwa. Jest to pozycja wartościowa, która powinna się znaleźć w „arsenale” każdego inżyniera mostowca.

Jan Biliszczuk

 

Szukaj