Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 


 

NURZYŃSKI J.: Akustyka w budownictwie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018, stron 338.

 

 

 

 

Akustyka zajmuje się dźwiękiem zjawiskami związanymi z powstawaniem, propagacją i oddziaływaniem fal dźwiękowych na otoczenie. Książka przedstawia zagadnienia związane z akustyką z punktu widzenia budownictwa. Jednym z istotnych aspektów jest ochrona przed hałasem; zagadnienia akustyczne są zaliczane do problemów o istotnym znaczenia do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju.

Omawiana publikacja składa się z wykazu ważniejszych oznaczeń, wprowadzenia, 6 rozdziałów i obszernej bibliografii (249 pozycji). Rozdział 1. dotyczy warunków akustycznych w środowisku. Przedstawiono w nim podstawowe zasady powstawania i rozchodzenia się dźwięku, wskaźniki oceny hałasu oraz parametry akustyczne źródła dźwięku. Podano charakterystyki głównych źródeł hałasu środowiskowego jak np. hałas lotniczy, kolejowy, roboty budowlane, obiekty i instalacje przemysłowe, działalność usługowa itp.  Omówiono zagadnienia związane z planowaniem inwestycji budowlanych i zarządzaniem istniejącymi w kontekście ochrony przed hałasem.

W rozdziale 2. scharakteryzowano właściwości akustyczne i mechanizmy rozprzestrzeniania się dźwięku w budynku, a także parametry określające właściwości izolacyjne wyrobów budowlanych, model transmisji dźwięku oraz metodę wyznaczania parametrów akustycznych budynku na podstawie badań terenowych.

W rozdziale 3. ujęto charakterystyki akustyczne elementów i wyrobów budowlanych takich jak: ściany masywne, lekkie konstrukcje szkieletowe, drzwi, drzwi, dodatkowe ustroje izolacyjne, elementy ścian zewnętrznych, stropy, podłogi. Przedstawiono charakterystyki akustyczne materiałów, wyrobów i ustrojów dźwiękochłonnych oraz omówiono zagadnienie izolacyjności akustycznej w kontekście właściwości termicznych przegród.

Krótki rozdział 4. dotyczy ważnych zagadnień związanych z formalnymi uwarunkowaniami ochrony akustycznej budynku. Zawarto w nim krótką informację o rozporządzeniu Unii Europejskiej, przepisach Prawa budowlanego dotyczących ochrony akustycznej oraz podano normy dotyczące akustyki budowlanej.

Rozdział 5. dotyczy ochrony przez hałasem w budownictwie mieszkaniowym. Przedstawiono w nim podstawowe  źródła hałasu w budynkach mieszkalnych oraz omówiono m.in. wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i ścian wewnętrznych oraz stropów, a także problem ochrony przed drganiami.

W rozdziale 6 przedstawiono wybrane zagadnienia akustyczne w budynkach użyteczności publicznej z uwzględnieniem specyfiki zagadnień akustycznych wynikających ze funkcji budynku.

Książka może być przydatna dla studentów wydziałów budownictwa i architektury, a także jest adresowana do osób zajmujących się zagadnieniami akustycznymi w budownictwie.

Monika Kubisiak

Szukaj