Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

 

WYSOCZAŃSKI H.: Kontrakty budowlane. Nowe warunki FIDIC. Stan prawny na 30 lipca 2018 r. Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o., Warszawa 2018. Stron 462, format B5.

 

  

Pierwsze wydanie książki zostało opublikowane w 2017 r. Była ona wówczas zatytułowana: „Kontrakty budowlane.Kodeks cywilny, Prawo zamówień publicznych, FIDIC, orzecznictwo. W omawianym drugim wydaniu zawarto m.in. przegląd i omówienie zmian wprowadzonych do II edycji Księgi FIDIC z 2017 r. Jako kontrakty budowlane w publikacji określono zarówno umowy o roboty budowlane, jak i umowy o dzieło w rozumieniu prawa polskiego, których przedmiotem jest wykonywanie robót o charakterze budowlanych lub obiektów, które można zakwalifikować jako obiekty budowlane.

Omawiana praca zawiera dwie części. W pierwszej zamieszczono 17 rozdziałów. W rozdziałach 1 – 3 przedstawiono zagadnienia ogólne i wprowadzające. Omówiono w szczególności rodzaje używanych kontraktów budowlanych, źródła ich regulacji oraz pojęcie warunków FIDIC, ich rodzaje i ich charakter prawny w prawie polskim, a także pozycję prawną i główne obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego. W rozdziale 4. przeanalizowano zagadnienia związane z opisem przedmiotu zamówienia, ustalaniem kontraktowego zakresu robót wykonawcy, dokumentacją projektową używaną w obrocie budowlanym oraz wykładnią dokumentów kontraktowych na potrzeby określenia przedmiotu zamówienia. Rozdziały 5 – 9 dotyczą obowiązków zamawiającego, wykonawcy i projektanta oraz obowiązków i odpowiedzialności inwestora i wykonawcy względem podwykonawców, a także zabezpieczeń wykonania umowy. W rozdziałach 10 – 12 omówiono przebieg realizacji kontraktu i terminy kontraktowe, zmiany zakresu robót (przedmiotu zamówienia) oraz odbiory robót. Treść rozdziałów. 13 – 16 dotyczy problemów odpowiedzialności kontraktowej, odstąpienia od umowy przez zamawiającego, zawieszenia prac i odstąpienia przez wykonawcę, a także roszczeń i rozstrzygania sporów. W rozdziale 17. omówiono nowe warunki kontraktowe FIDIC z 2017 r.

W części drugiej zamieszczono wzory umów: o roboty budowlane, a także o prace architektoniczne i projektowe. Zamieszczono też wzory gwarancji należytego wykonania umowy, dokumentu gwarancji jakości oraz protokołów przekazania terenu budowy, odbioru końcowego robót, odbioru częściowego.

Podano wykaz literatury, wykaz orzecznictwa i skorowidz rzeczowy.

Publikacja autorstwa dr. Huberta Wysoczańskiego jest wartościową pozycją literatury, adresowaną przede wszystkim do praktyków zaangażowanych w szeroko pojęty proces inwestycyjno-budowlany. (sp).

* * *

Zamówienia: POLCEN Sp. z o.o., ul Nowogrodzka 31 lokal 333, 00-511 Warszawa, tel. 22-622-29-62, 601 885 039, faks 22-122-15-32, www.polcen.com.pl (księgarnia internetowa),

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Szukaj