Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek


 BERGMEISTER K., FINGERLOOS F., WÖRNER J.-D. (red.): BetonKalender 2019 Parkbauten • Geotechnik und Eurocode 7 (Kalendarz betonu 2019 • Parkingi • Geotechnika i Eurokod 7). Ernst & Sohn, Berlin 2019. Stron XL+XVI+1100, rys. 699, tabl. 176, pozycji piśmiennictwa 1417; cena 174,- euro.

 

Jest to kolejny 108. rocznik „Kalendarza”. Składa się – w dwóch tomach – z osiemnastu podstawowych rozdziałów, opracowanych przez 31 specjalistów z Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Poprzedzony jest słowem wstępnym redaktorów i zakończony, w każdym tomie, jednakowym zestawem haseł.

Tom I zawiera rozdziały I÷VI. Rozdział I poświęcono betonowi. Treść tego rozdziału jest identyczna, jak w wydaniu na rok 2018 (por. „Inżynieria i Budownictwo”, nr 6/2018, s. 334). Rozdział II dotyczy projektowania fundamentów według norm EC 7-1 i DIN 1054. Obejmuje wprowadzenie, sprawdzanie bezpieczeństwa, posadowienia powierzchniowe i głębokie. Rozdział III dotyczy wymiarowania posadowienia w postaci pale-płyta, a także tzw. fundamenty specjalne. W rozdziale IV omówiono konstrukcje fundamentów w wykonywanych w morzu, wyszczególniając m.in. oddziaływania i obciążenia, ulepszanie gruntu posadowienia, odzysk gruntów z morzu, skrzynie pływające i opuszczane, fundamenty na palach, ściany nabrzeża, śluzy morskie, posadowienia latarni morskich i siłowni wiatrowych, układanie w morzu kabli i rurociągów oraz zakotwienia konstrukcji pływających. Rozdział V dotyczy murów oporowych – ich obliczania i wymiarowania, murów głębokich i specjalnych, techniczno-biologicznych środków stabilizacji gruntu, trwałości konstrukcji oraz trendów rozwojowych. W rozdziale VI  przedstawiono problematykę  betonu lekkiego.

W tomie II ujęto rozdziały VII÷XVIII. W rozdziale VII omówiono projektowanie i budowę parkingów, a także planowanie ruchu i projektowanie konstrukcji, zagadnienia trwałości, urządzeń towarzyszących i zagadnienia bezpieczeństwa. W rozdziale VIII podano wymagania w odniesieniu do parkingów z punktu widzenia zarządcy i klienta oraz – kwestie utrzymania. Rozdziały IX÷XI zawierają informacje na temat trwałości budowli parkingowych w Niemczech, Szwajcarii oraz Austrii. Rozdział XII dotyczy normy DIN 18532 „Uszczelnianie betonowych powierzchni poddanych bezpośrednim najazdom samochodów”, a rozdział  XIII – stosownych powierzchniowych systemów ochronnych i zabiegów uszczelniających. Rozdział XIV poświęcono problematyce naprawy garaży zagłębionych i w budynkach. Przedstawiono aspekty prawne i techniczne; w tym sprawy korozji stali i betonu.  W rozdziale XV omówiono problemy uszczelniania garaży podziemnych, a w rozdziale XVI – katodową ochronę przed korozją w budownictwie betonowym. Rozdział XVII dotyczy problemów chemicznej agresji w przypadku betonu. W rozdziale XVIII zawarto informacje na temat  norm i przepisów – głównie w odniesieniu do normy DIN EN 1997-1 (Eurokodu 7) „Projektowanie, obliczanie i wymiarowanie w geotechnice.

Dzieło powinno zainteresować inżynierów budownictwa i architektów. Można je rekomendować również czytelnikom w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Szukaj