Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

 

SEIM W.: Bewertung und Verstärkung von Stahlbetontragwerken (Ocena i wzmacnianie ustrojów nośnych z żelbetu). Ernst & Sohn, Berlin 2018. Stron XVI+265, rysunków 146, tablic 62, pozycji piśmiennictwa 172 (+10); cena 59,- euro.

 

Książka zawiera wiadomości dotyczące różnych sposobów oceny stanu elementów budowlanych oraz nośnych ustrojów obiektów budowlanych. Na tej podstawie jest możliwe planowanie postępowania w zakresie ich naprawy i wzmacniania Przedstawiono również przegląd rozwoju metod wymiarowania i cech materiałowych betonu zbrojonego.  Zawarto również przykłady obliczeń. Pierwsze wydanie książki ukazało się w roku 2007. Obecne, drugie jej  wydanie zostało zaktualizowane – głównie przez uwzględnienie nowych norm i przepisów technicznych.

Książka składa się z dziewięciu rozdziałów. Zawiera też słowa wstępne, wykaz oznaczeń i literatury oraz spis haseł kluczowych.  W rozdziale 1. omówiono historię betonu –  od jego stosowania przez Rzymian, przez beton na bazie cementu portlandzkiego, beton zbrojony i sprężony, prefabrykację elementów, trwałość i nowe materiały składowe betonu oraz technologię. Rozdział 2. zawiera rozważania dotyczące niezawodności ustrojów nośnych. Ujęto w nim zagadnienia statystyczne, koncepcje dotyczące oceny bezpieczeństwa konstrukcji istniejących oraz podano przykłady liczbowe określania wytrzymałości na ściskanie i  rozciąganie. Rozdział 3. zawiera informacje dotyczące betonu i stali. Omówiono pracę betonu przy ściskaniu i rozciąganiu oraz problemy wpływu temperatury, skurczu i pełzania, a także problematykę wytwarzania, wytrzymałości i odkształcalności, przyczepności i spawalności stali. Przeanalizowano zagadnienie trwałości żelbetu, głównie w aspekcie  wpływu wilgoci i karbonatyzacji. W rozdziale 4. omówiono pracę statyczną i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych. (belek, słupów, płyt, tarcz).  Przykłady liczbowe odniesiono do belek ciągłych i ram. Rozdział 5. dotyczy badania konstrukcji istniejących z uwagi na ich geometryczne ukształtowanie i stan powierzchni oraz cechy materiałów pod względem oceny wytrzymałości betonu przy ściskaniu i rozciąganiu, a także zawartości związków alkalicznych i chlorków. Badanie stali obejmuje głównie jej właściwości spawalnicze. Rozdział 6. obejmuje ocenę nośności istniejących konstrukcji żelbetowych – obliczeniową i eksperymentalną, a także problematykę utrzymania konstrukcji istniejących i ich wytrzymałości ogniowej. Przykłady liczbowe dotyczą słupa i podciągu. W rozdziale 7. przedstawiono zagadnienia naprawy elementów konstrukcji z betonu – na etapie przygotowania i praktycznej realizacji. Omówiono czyszczenie betonu i skorodowanej stali, miejscowych napraw oraz wypełnianie rys i pustek w betonie, ochronne natryski powierzchniowe itp. W rozdziale 8. podano sposoby wzmacniania konstrukcji żelbetowych, w szczególności płyt, belek i słupów. Zamieszczono przykłady liczbowe dotyczące zginania i ściskania belki i słupa. W rozdziale 9. podano sposoby wzmocnienia konstrukcji za pomocą taśm kompozytowych i uzupełniającego zbrojenia prętami lub matami. Omówiono obliczanie modułu sprężystości materiałów włóknistych i wymiarowanie wzmocnionej płyty żelbetowej.

Książka ma duże zalety poznawcze i dydaktyczne. Jest napisana w sposób przejrzysty, obejmując aktualny obecnie problem oceny i naprawy istniejących konstrukcji żelbetowych. Ma ona również ambicje historyczne i filozoficzne, żeby choćby wspomnieć słowa Pier Ligi Nerviego: Żelbet jest najlepszym materiałem konstrukcyjnym, który wynalazł człowiek. Fakt, że w praktyce można mu nadać każdą formę i że może on przenosić różne oddziaływania, graniczy z cudem. Podobne motta poprzedzają każdy rozdział książki. Książkę można rekomendować specjalistom żelbetu i studentom wydziałów budownictwa i architektury.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Szukaj