Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 SCHMIDT H., KORTH J.D., MACHURA G., PODLESCHNY R., KAMMEL Ch., VOLZ M.: Ausführung von Stahlbauten – Kommentare zu DIN EN 1090-2 und DIN EN 1090-4 (Wykonawstwo budowli stalowych – Komentarze do DIN EN 1090-2 i DIN EN 1090-4). Wydanie drugie przerobione i poszerzone. Beuth – Ernst & Sohn, Berlin 2019. Stron XXIV+708, rys. 191, tabl. 62, pozycji piśmiennictwa320; cena 159,– euro. 

Pierwsze wydanie książki ukazało się w roku 2012. Obecne wydanie uwzględnia zmiany części norm serii DIN EN 1090, jakie wystąpiły po roku 2012. Chociaż norma  DIN EN 1090-2, dotycząca wykonawstwa nośnych elementów stalowych, powstała dopiero w roku 2018, to już obecnie dostrzeżono potrzebę jej nowego ujęcia w dziale elementów cienkościennych formowanych na zimno. Ujęto to w nowej, osobnej normie DIN EN 1090-4. Książka zawiera komentarze do wszystkich tych przepisów. Omówiona w wydaniu pierwszym część DIN EN 1090-1 dotycząca nośnych elementów budownictwa stalowego w ujęciu ogólnym jest obecnie aktualizowana i dlatego nie uwzględniono jej w omawianym tu drugim wydaniu książki. Autorzy dostrzegają fakt, że w procesie przygotowania norm dotyczących budownictwa stalowego powstał obecnie pewien nieporządek. Dlatego tylko część przepisów uznano za obligatoryjne. Recenzent jest zdania, że wszystko to świadczy o zbyt gwałtownym charakterze zmian tych przepisów.

W książce wyszczególniono określenia techniczno-normowe mające znaczenie prawne w Niemczech. Przedstawione przykłady praktyczne mogą być pomocne przy właściwej interpretacji i zastosowaniu przywołanych tu przepisów.

Książka zawiera najpierw ogólny komentarz do normy DIN EN 1090-2. Następnie omawia się ją w aspektach wskazań normatywnych, pojęć, podstaw dokumentacyjnych, produktów wyjściowych, przygotowania i realizacji budowy, spawania, połączeń mechanicznych, montażu, zabezpieczenia powierzchni, tolerancji geometrycznych, kontroli oraz środków korygowania niedokładności, danych dodatkowych, możliwości wyboru i wymagań klas wykonawstwa wraz z przynależnym wykazem sprawdzeń, metod kontroli cięcia automatycznego, spawania połączeń kształtowników zamkniętych, ochrony przed korozją, określania współczynnika tarcia (przylegania), sprawdzania kalibracji śrub sprężających i określania właściwych tu strat powodowanych łączeniem elementów o grubych warstwach wierzchnich, śrub injektowanych, itp.

Drugi komentarz dotyczy normy DIN EN 1090-4, przy czym przyjęto następującą kolejność haseł: pojęcia oraz oznaczenia i skróty, przepisy i dokumentacja, produkty wyjściowe, wytwarzanie, spawanie, łączenie mechaniczne, montaż, ochrona powierzchni, tolerancje geometryczne, kontrola oraz sprawdzanie i ulepszanie, podstawowe i szczególne wymagania dotyczące kształtowników cienkościennych oraz inne tematy podobne do wymienionych w normie DIN EN 1090-2.

Książka kończy się bogatym zestawem haseł i słów kluczowych. Z jej treścią powinni się zaznajomić specjaliści budownictwa stalowego, gdyż przedstawia ona procesy zmian w tym zakresie – także w odniesieniu do eurokodów. Dlatego książkę można też rekomendować specjalistom w Polsce.

 

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

Szukaj