Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

 

PIEKARCZYK M.: Selected design problems of thin-walled steel members and connections in building structures (Wybrane zagadnienia projektowania cienkościennych elementów i połączeń w konstrukcjach budowlanych). Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2018, stron 218.

 

Książka prof. Marka Piekarczyka dotyczy cienkościennych konstrukcji stalowych. Jest napisana w języku angielskim. W jej treści przedstawiono teorię, problemy związane z analizą numeryczną, zasady projektowania oraz walidację eksperymentalną modeli matematycznych i wzorów normowych.

W pierwszym rozdziale przedstawiono definicję elementów cienkościennych oraz rodzaje utraty stateczności. Krótko omówiono podstawowe równania stosowane do opisu i analizy w zakresie przed- i pokrytycznym, zarówno na poziomie kontynualnym, jak i po dyskretyzacji za pomocą metody elementów skończonych (MES).

Drugi rozdział jest poświęcony projektowaniu blachownic cienkościennych według normy EN 1993-1-5. Opis metod projektowania oraz uwzględniania imperfekcji jest ilustrowany fotografiami prób laboratoryjnych oraz przykładowymi wynikami obliczeń numerycznych w zakresie nieliniowym. Autor wymienia czynniki, na które należy zwrócić szczególną uwagę, aby zminimalizować błąd modelowania przy wykonywaniu obliczeń numerycznych oraz przedstawia oraz objaśnia podstawowe wzory normowe.

W rozdziale trzecim omówiono wyniki obliczeń nośności (za pomocą programu ABAQUS) wybranych słupów oraz belek cienkościennych, poddanych m.in. obciążeniom cyklicznie zmiennym. Wyniki obliczeń porównano zarówno z pomiarami eksperymentalnymi, jak i obliczeniami normowymi. Porównania zestawione w kilkunastu tabelach pokazują, że różnice mieszczą się w zakresie od około 1% do ponad 30%. Przeprowadzone analizy umożliwiły wyciągnięcie wniosków dotyczących sposobu modelowania imperfekcji oraz rekomendację pewnych rozwiązań konstrukcyjnych.

Rozdział czwarty zawiera przegląd zastosowań i metod projektowania blachownic ze  środnikiem z blachy profilowanej. Omówiono proces ich produkcji, rodzaje połączeń i wzory stosowane do obliczania nośności takich elementów. Rozważono obciążenia przyłożone na powierzchniach o różnej wielkości i blachownice o zróżnicowanych proporcjach wysokości do długości. Porównano wyniki obliczeń normowych, numerycznych i uzyskanych na podstawie wzoru Pasternaka-Brańki z wynikami eksperymentów.

Tematem rozdziału piątego są elementy kształtowane z blach na zimno. Przedstawiono ich podstawowe rodzaje, zastosowanie do budowy hal, podstawy wykonywania obliczeń uproszczonych i numerycznych oraz pomiary fragmentu pokrycia dachowego, których wyniki bardzo dobrze zgodziły się z wynikami uzyskanymi za pomocą MES.

W szóstym rozdziale omówiono połączenia klejone konstrukcji cienkościennych z elementami wykonanymi z metalu albo innych materiałów, takich jak drewno, szkło, tworzywa sztuczne, włókna węglowe. Połączenia klejone porównano z klasycznymi sposobami łączenia za pomocą spawania bądź nitowania. Omówiono podstawowe zasady projektowania połączeń klejonych, a także wpływ temperatury i obciążeń cyklicznych na ich nośność.

Po każdym rozdziale zamieszczono bogaty spis literatury, a wiele wyników eksperymentalnych może być przydatnych przy dalszych pracach teoretycznych.

Książka jest adresowana do badaczy, projektantów i studentów.

Prof. dr hab. inż. Witold Cecot

 

 

Szukaj