Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Recenzje książek

 

JÄGER W. (red.); Mauerwerk Kalender 2019: Bemessung, Bauwerkserhaltung, Schallschutz (Konstrukcje murowe – Kalendarz 2019: Wymiarowanie, utrzymanie, ochrona dźwiękowa). Ernst & Sohn, Berlin 2019. Stron XVII+804, rysunków 551, tablic 186, pozycji piśmiennictwa 538 + szeroki wykaz aprobat. Cena 149,- euro.

 

 

Kalendarz 2019 dotyczy w szczególności problemów uwspółcześnienia projektowania i utrzymania konstrukcji murowych, a także akustyki. Książka składa się z sześciu rozdziałów podstawowych. Na początku zawiera też słowo wstępne redaktora wydawnictwa, a na końcu – bogaty wykaz haseł.

Rozdział A w części I poświęcono materiałom i wyrobom budowlanym. Przedstawiono tu kolejno jakościowe wielkości znamionowe wytwarzanych kamieni murowych. Opisano jakość zapraw, właściwości połączeń między kamieniami i zaprawą, charakterystykę konstrukcji murowej, wilgotnościowe właściwości kamieni, zapraw i całych  konstrukcji, a także dokonano przeglądu kamieni naturalnych i przynależnych konstrukcji. Część II dotyczy budowy konstrukcji murowych oraz związanych z tym aprobat i zezwoleń. Omówiono m.in. konstrukcje murowe z zaprawą zwykłą i lekką, a także – z cienką i średnią warstwą zaprawy, prefabrykowane tafle ścienne, również te o wysokości całej kondygnacji, tzw. suche i klejone konstrukcje murowe, a także konstrukcje zbrojone i rodzaje elementów uzupełniających. W części III omówiono zachowania się konstrukcji murowych przy ściskaniu – na podstawie analizy eksperymentalnej i numerycznej tego zagadnienia.

W rozdziale B przedstawiono problemy konstrukcji, wykonawstwa i utrzymania konstrukcji murowych. W jego części I podano przykład statyczno-konstrukcyjnych prac zabezpieczających dotyczących ruin Takht-e Soleyman w Iranie. Część II rozdziału obejmuje przykład historycznego kościoła w Zwickau, a część III poświęcono nośności murów z cegieł dziurawek i bloków z otworami, które są łączone injektowanymi sworzniami.

Rozdział C obejmuje głównie problematykę wymiarowania. W części I przedstawiono zadania badawcze dotyczące nośności konstrukcji murowych z bloków z otworami, łączonych injektowanymi sworzniami. Część II zawiera analizę statycznego zachowania się ścian zewnętrznych w zależności od sposobu ich związania z konstrukcją stropów, a część III dotyczy stosownych systemów usztywniających tych ścian. W obu tych częściach rozważono też problemy modelowania ścian i pokazano przykłady praktyczne.

W rozdziale D omówiono różne zagadnienia fizyki budowli. Część I dotyczy ochrony dźwiękowej w konstrukcjach murowych. Rozważono powstawanie i sposoby wykazywania różnych szumów i hałasów, określając jednocześnie metody ich tłumienia. Odpowiednie postępowanie upraszczające, na tle normy DIN 4108-3:2018, przedstawiono w części II. Część III zawiera przykład historycznej konstrukcji murowej, w którym ukazano zastosowania różnych materiałów tłumiących.

Rozdział E obejmuje rozbudowaną problematykę właściwych tu norm i przepisów – także dowiązaną do obowiązującego prawa budowlanego.

Rozdział F zawiera przegląd różnych ukończonych i bieżących projektów badawczych w dziedzinie konstrukcji murowych w Niemczech Zamieszczono także wykaz placówek badawczych.

Książka jest ważną pozycją w zakresie współczesnego budownictwa murowego. Zasługuje na uwagę specjalistów – także w Polsce.

Prof. dr hab. inż. Zbigniew Cywiński

 

Szukaj