Ta strona używa ciasteczek (cookies). Dzięki, którym nasz serwis może działać lepiej.

Szanowny Użytkowniku, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach oraz zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych na stronach naszego serwisu. Czytaj więcej…

Zrozumiałem


Merytoryczne i formalne podstawy publikowania


Opracowania nadsyłane do redakcji powinny dotyczyć zagadnień związanych z tematyką „Inżynierii i Budownictwa” i być pracami oryginalnymi. Nie mogą być opublikowane przez Autora w innym czasopiśmie (lub przyjęte do druku), mogą natomiast być wydrukowane w materiałach konferencyjnych na prawach rękopisu (jeśli tak, to należy podać nazwę materiałów konferencyjnych). Fakt nadesłania pracy do redakcji uważa się za jednoznaczny z oświadczeniem Autora, że warunek ten jest spełniony.

W związku z opracowanymi i wdrażanymi zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi ochrony przed ghostwriting*) i guest authorship**), prosimy Autorów artykułów naukowych o podawanie informacji zgodnie z tymi zaleceniami, w tym informacji o: wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów; źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Decyzja dotycząca zakwalifikowania materiałów autorskich do druku jest podejmowana po ich uprzednim zaopiniowaniu, z uwzględnieniem zasady recenzowania artykułów naukowych przez niezależnych recenzentów. Formularz recenzji przekazywany recenzentowi przez redakcję przedstawiono na stronie internetowej czasopisma. Lista recenzentów współpracujących z redakcją jest zamieszczana w ostatnim zeszycie czasopisma w danym roku oraz na stronie internetowej.

Redakcja zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia do publikacji złożonego w redakcji materiału autorskiego, a także prawo dokonywania poprawek językowych (stylistycznych) skracania artykułów itp. (w uzgodnieniu z autorami).

Z chwilą zakwalifikowania artykułu przez redakcję następuje przeniesienie praw autorskich na wydawcę (redakcję) – zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Bez zgody Wydawcy (redakcji) artykuł nie może być reprodukowany w żadnej postaci ani tłumaczony. Za publikację prac Wydawca nie płaci honorarium autorskiego, Autor otrzymuje jedynie zeszyt czasopisma, w którym wydrukowano jego artykuł.


*) Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie artykułu, lecz nie został ujawniony jego udział jako jednego z autorów lub nie została wymieniona jego rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.
**) Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora w powstaniu artykułu jest znikomy lub żaden, a pomimo to osoba ta jest wymieniona jako autor lub współautor artykułu. 

FORMULARZ RECENZJI - PDF

FORMULARZ RECENZJI - DOC

=========================================================================================

Artykuły należy przesłać do redakcji w postaci: 2 egz. jednostronnego wydruku A4 oraz płyty CD, na której zapisano: tekst, rysunki, dane Autorów (numery telefonów, adresy korespondencyjne, adresy e-mail – dane te są przetwarzane w redakcji wyłącznie do celów związanych z  publikacją materiału autorskiego) oraz informacje o wkładzie w opracowanie artykułu osób, instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów i źródłach finansowania badań przedstawionych w publikacji.

Pliki zawierające tekst, rysunki, dane Autorów oraz informacje wymienione powyżej można przesyłać e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Objętość tekstu artykułu naukowego lub przeglądowego nie powinna przekraczać 10 stron wydruku komputerowego (wraz z piśmiennictwem, podpisami pod rysunki i tablicami),

- artykułów sprawozdawczych – 5 stron,

- drobnych informacji – 2 stron.

PROSIMY O PRZYGOTOWYWANIE ARTYKUŁÓW ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PONIŻEJ SZABLONEM


Układ artykułu i informacje dotyczące formatowania tekstu - PDF

Układ artykułu i informacje dotyczące formatowania tekstu - DOC